Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Zorg en arbeidsparticipatie

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Feiten en cijfers Zorg en arbeidsparticipatie

Op deze pagina vindt u cijfers en informatie over de werkplekken en dagbesteding die Staatsbosbeheer aanbiedt.

Definities

Arbeidsbeperking: onder mensen met een arbeidsbeperking worden personen verstaan met een fysieke, sociale of mentale beperking.
Werkstraf: een werkstraf kan door een officier van justitie of (kinder)rechter worden opgelegd als straf voor het plegen van een delict. De werkgestrafte dient arbeid te verrichten ‘ten algemene nutte’. De werkstraf staat wat zwaarte betreft tussen de geldboete en detentie in.

Cijfers werkplekken en dagbesteding in de natuur

Staatsbosbeheer werkte in 2017 samen met 60 instellingen. Zo'n 400 mensen met arbeidsmatige dagbesteding waren in 2017 in de natuur aan de slag. De deelnemers kunnen met een verschillende achtergrond samen aan de slag in de natuur. Er komen mensen met een verstandelijke beperking, justitiële maatregel (rechterlijke macht), autisme, schuldsanering of mensen met sociale problemen zoals bijvoorbeeld vereenzaming. Doel is lekker bezig te zijn in een groene omgeving met een zichtbaar resultaat aan het eind van de dag.

Soorten werkzaamheden

Het gaat dan bijvoorbeeld om het herstellen en aanvullen van verharde en onverharde recreatiewegen en wandelpaden, het opruimen van zwerfafval en het maaien van bermen rond wandelpaden en op recreatieterreinen. In de andere werkvelden (zorgcliënten, leerlingen speciaal voortgezet onderwijs, werkgestraften) zijn de werkzaamheden vooral gericht op de ecologische waarde van een gebied of beheermaatregelen voor de bosbouw. Hieronder vallen

  • het vrijmaken van heidevelden van opslag van bomen en struiken; 
  • het verzachten van de overgangen van bos naar open veld door handmatig snoeien en verwijderen van opstand (de staande bomen); 
  • het leeghalen van vennen en waterpoelen;
  • het snoeien van bomen;
  • het verzagen van hout tot aanmaakhout en openhaardhout, en
  • het vervaardigen van producten zoals picknicktafels en nestkastjes (onder
    begeleiding).