Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Zaden en plantmateriaal

Staatsbosbeheer hecht aan autochtoon, hoogwaardig plantmateriaal. We ontwikkelen dit in onze eigen terreinen, zaadgaarden en genenbank voor autochtone bomen en struiken.

Links en downloads

Nationaal

  • Boswet 1961 – Wetgeving over de definitie van bos en de instandhouding van bos (herplantplicht)
  • Zaai en Plantgoedwet 2005  – wetgeving over het opkweken en verhandelen van plantmateriaal, waaronder bosbouwkundig plantmateriaal.
  • www.rassenlijstbomen.nl (Rassenlijst Bomen 8e editie - 2007) – Beschrijving van soorten (bomen en struiken), herkomsten en kwalificering voor bosbouwkundig gebruik bij de Zaai & Plantgoedwet (2005). 
  • Nota Bronnen van ons bestaan 2002 – Nota van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw  en Innovatie met daarin de uitgangspunten voor het behoud van biodiversiteit in Nederland.
  • Overeenkomst Green Deal: Weet welk plantmateriaal je koopt (pdf)  – Overeenkomst samenwerkende partijen over duurzaam geteeld plantmateriaal van goede herkomst (autochtoon en/of Nederlandse Rassenlijst).
  • Green Deal: Genetische bronnen – Overeenkomst samenwerkende partijen over belang en waarde van oorspronkelijke genetische bronnen over genetische variatie en biodiversiteit.

Downloads

Internationaal

  • Convention of biological diversity – Handvest Verenigde Naties over de wereldwijde instandhouding, ontwikkeling, bescherming en monitoring van genetische bronnen 
  • European forest genetic resources programma – Europees programma rond de bescherming en ontwikkeling van autochtone (inheemse) (bos)boomsoorten (en struiken) in Europa document pan- European collaboration?
  • Genetic quality of native trees en shrubs 1991 – op deze website vindt u diverse wetenschappelijk artikelen over genetische kwaliteit van inheemse/autochtone bomen en struiken in relatie tot ecosystemen en milieu 
  • Conferentie Nagoya – Verslag van deze conferentie over het behoud van biologische en ecologische diversiteit door het behoud van oorspronkelijke genenbronnen.