Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Windenergie

Staatsbosbeheer levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook aan projecten die het mogelijk maken dat in ons land meer windenergie wordt opgewekt.

Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u landelijke streefcijfers voor schone energie, de aantallen windmolens in Staatsbosbeheergebied en noemen we de voordelen van windenergie boven andere energiebronnen.

Streefcijfers groene energie

Windenergie is het opwekken van schone energie door middel van (moderne) windmolens. De Rijksoverheid wil dat in 2020 duurzame bronnen zoals wind in 14% van de Nederlandse energiebehoefte voorzien. Dat betekent dat het (opgestelde) vermogen voor windenergie op land vergroot moet worden van 2.000 naar 6.000 megawatt.

Om de nationale ambities op het gebied van energie te behalen, sloot de overheid in 2013 met 47 organisaties het Energieakkoord (zie ook Visie en beleid). De doelstellingen uit dit akkoord kunnen alleen worden bereikt als veel partijen samenwerken. Staatsbosbeheer draagt bij door ruimte te bieden aan windenergie waar dat verantwoord kan.

Aantallen windmolens op Staatsbosbeheerterrein

Er zijn inmiddels 19 molens gebouwd op grond van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland. Met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 40,2 Megawatt (MW) produceren ze ongeveer 120.000 Megawattuur (MWH) per jaar. Op verschillende locaties hebben we grond beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een windpark en op een aantal andere plekken zijn we daarover in gesprek.

Voordelen windenergie

Windenergie heeft vele voordelen:

  • windenergie vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas, en verlaagt dus ook de CO2-uitstoot en vervuiling die daarmee gepaard gaat; 
  • de wind waait bijna altijd: het is daardoor een duurzame grondstof; 
  • windenergie maakt ons minder afhankelijk van olieproducerende landen; 
  • met windmolens kunnen we heel lokaal energie opwekken; 
  • windmolens op land leveren momenteel de goedkoopste duurzame stroom; 
  • de opbrengsten komen vaak deels ten goede aan de terreineigenaar en/of direct omwonenden. Dat kan op vele manieren, zo ontvangen bewoners vaak een vergoeding voor het beschikbaar stellen van grond, of profiteren ze van een gebiedsfonds dat gevoed wordt door de exploitant van het windpark.

Meer informatie op windenergie.nl en windstats.nl

Aanvullende informatie en veelgestelde vragen (en antwoorden) over windenergie zijn te vinden op de website Windenergie.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor heldere statistieken over windenergie verwijzen wenaar Windstats.nl.

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun Woordvoerder