Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Duurzaam gebruik

De huidige Waddenzee is een uitgewoonde zee, daarover is inmiddels wel consensus. Het aantal platvissen is bijvoorbeeld drastisch afgenomen. Een botnetje zetten levert vaak geen vis meer op. Als populaties, zoals de kanoetstrandloper of de scholekster, aan de ondergrens van een gezond aantal komen, dan moeten we kritisch zijn op aanwezigheid van de mens op dezelfde plek. Maar als er weer voldoende kokkels op de platen liggen, dan scharrelen scholeksters en handkokkelvissers vrolijk naast elkaar hun oogst op.

Evenwichtig ecosysteem

De aanwezigheid van de mens is een onlosmakelijk onderdeel van het Waddengebied, en dat zal zo blijven. In de visie van Staatsbosbeheer is er ruimte voor duurzaam medegebruik door mensen op de Waddenzee. Een belangrijk uitgangspunt is dat daarmee de natuurlijke processen niet uit evenwicht raken. Een rijk en veerkrachtig ecosysteem is in ieders belang, dus herstel en behoud van het robuuste Waddenecosysteem is ook direct sociaal-economisch relevant.

Kustveiligheid

Intussen mag de veiligheid van mensen niet in het geding zijn (bijvoorbeeld de kustveiligheid). Het beoordelen van veiligheidsmaatregelen is juist voor de Waddenzee een lastig proces. Het ecosysteem is dusdanig complex dat onderzoekers eigenlijk pas net beginnen te begrijpen hoe de afzonderlijke elementen elkaar beïnvloeden. Zo zijn planten en dieren gezamenlijk in staat zand, slib en water te beteugelen, waardoor de Waddenzee de ondiepe kustzee blijft die van wezenlijke betekenis is voor de kustbescherming.

Kennis delen

Staatsbosbeheer is vertrouwd met het Waddengebied. We zijn op verschillende eilanden actief als terreinbeheerder. Onze boswachters zien letterlijk de natuurlijke dynamiek in werking: eilanden die verschuiven, zandplaten die komen en gaan. Zij zien de effecten daarvan op de planten en dieren in het gebied. En zij zien ook hoe de mens het gebied beïnvloedt. Ze delen graag hun kennis met de vele bezoekers, beheerders en beroepsmatige gebruikers. Door hen de bijzonderheden van het gebied te laten beleven, ontstaat er (meer) begrip voor de natuur.