Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Doeltreffend beheer

Het louter naleven van regels biedt niet voldoende bescherming. Goed natuurbeheer en zogenoemd ‘stewardship’ kan uitkomst bieden. De coalitie Wadden Natuurlijk pleit daarom voor bezinning op de vorm waarin het natuurbeheer plaatsvindt.

Stewardship

Het is opmerkelijk dat grote delen van de Waddenzee, het grootste natuurgebied van ons land, feitelijk niet onder een terreinbeheerder vallen. Voor een natuurgebied op het land zou dit een ondenkbare situatie zijn. Op verzoek van de overheid is in 2004 het bestuur van het Waddengebied geanalyseerd door de bestuurskundigen Toonen en Staatsen. In hun gezaghebbende essay Goed bestuur voor de wadden onderkennen zij die opmerkelijke situatie. Zij pleiten daarom voor het invoeren van stewardship bij het beheer van de Wadden. ‘Stewardship’ betekent letterlijk ‘gastheerschap’ en staat voor de beheerder die zich in alle opzichten verantwoordelijk voelt voor de plek die hij in beheer heeft. De ‘steward’ kijkt vanuit die verantwoordelijkheid wat er nodig is voor een gezonde natuur en goed medegebruik. Zo nodig roept hij de hulp in van wetenschappers en anderen om optimaal resultaat te halen. Lees hier het (Engelstalige) essay Goed bestuur voor de wadden.

Beheer van de toekomst

De Coalitie Wadden Natuurlijk denkt dat de 5 terreinbeherende organisaties in de toekomst het beste verantwoordelijk kunnen zijn voor het ecosysteem en het niet-commerciële medegebruik. Uiteraard samen met particulieren die voor de natuur van hun eigendom zorgen. En met Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is en zal blijven voor het beheer van de kustveiligheid en de bereikbaarheid. En met het Rijk en de provincies die bij wet verantwoordelijk zijn voor het toestaan van gebruik middels vergunningen en de handhaving van de naleving.

Buitendijks recreatiebeheer

Specifieke aandacht vraagt het buitendijkse recreatiebeheer. Op de Waddeneilanden, of in nationale parken zoals het Drents-Friese Wold, vinden we het niet meer dan logisch dat de boswachter de gastheer/-vrouw in het groen is. Een gastheer op zee ontbreekt grotendeels in het Waddengebied. De Coalitie Wadden Natuurlijk bepleit een passende vorm van geleiding van recreanten buiten de dijken, met gastheren op de hotspots. Het is nog toekomstmuziek, want met uitzondering van enkele plekken zoals Engelsmanplaat is het nog niet gerealiseerd. Wel mag dit plan (onderdeel van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee) inmiddels op brede belangstelling rekenen bij gebruikers en bestuurders. De coalitie is optimistisch dat een passende invulling binnenkort werkelijkheid gaat worden.