Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Toekomstvisie

In 2030 is er volop ruimte, rust en een rijk dierenleven in een gezonde en natuurlijke Waddenzee. De natuurlijke dynamiek heeft de ruimte, en de mens geniet van het gebied waar dat kan. De economische activiteiten in het gebied zijn duurzaam en de menselijke activiteiten brengen het gebied geen schade toe.

Onze visie voor de lange termijn kunnen we samenvatten in 2 termen: duurzaam gebruik en doeltreffend beheer. Deze visie delen we met onze coalitiegenoten, met tal van wetenschappers en deskundigen en met vele andere betrokkenen bij dit gebied. Dit vraagt constante aandacht, zodat we het evenwicht tussen economie, recreatie en natuur kunnen bewaren.