Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Samenwerking

Een rijke, verantwoord beheerde Waddenzee heeft uiteindelijk het meest te bieden voor alle betrokkenen. Zowel voor de natuur en de recreant als voor de bewoners en ondernemers rond de Waddenzee. Daarom stellen wij steeds de vraag: ‘Wat heeft dit gedeelte van de Waddenzee nodig?’. Eigenlijk dezelfde vraag die we als natuurbeheerder ook stellen in natuurgebieden op het land. Stel: vogels hebben goede mosselbanken nodig voor voedsel en beschutting. Dan is het beter als vissers niet elk jaar de eenjarige mosselen er vanaf schrapen. Maar mosselen op tafel, daar is niets mis mee. Dus hoe combineren we dat? Om tot dit soort oplossingen te komen, zijn coalities nodig. En constructieve dialogen.

Samen met de andere natuurorganisaties gaat Staatsbosbeheer de dialoog aan met andere gebruikers en belanghebbenden. En dat leidt tot resultaten, zoals het Convenant Vaarrecreatie en het Mosselconvenant uit 2008. Onderdeel van het Mosselconvenant is het programma Naar een Rijke Waddenzee. In dit programma werken de overheid en natuurorganisaties samen aan herstel van het Waddenzee-ecosysteem én aan verduurzaming van het menselijk medegebruik.

Meer informatie