Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Waarden

'De waarden van de Wadden’ is een gevleugelde beleidsterm geworden. Maar welke waarden bedoelen we dan? Gaat het om de natuurwaarden van de wadden: de honderdduizenden vogels, de meer dan 6.000 zeehonden, de tientallen zeepieren op een vierkante meter wadplaat? Of gaat het om de oogstwaarden van de Waddenzee: 300 kg harder en zeebaars, een lading garnalen, het aardgas onder de Waddenzee, het steenzout? Gaat het om de opbrengsten uit het toerisme, of hebben we het over de bereikbaarheid over water en de sociale en historische betekenis?

Historische waarde

De mens is niet weg te denken uit het Waddengebied. De identiteit van de mensen die bij de Waddenzee wonen is sterk. De aanwezigheid van de mens gaat terug tot in de prehistorie. Heel lang was de natuur in dit ruige gebied de bovenliggende partij. De mens wist zich aan te passen aan de natuur. Men leeft al eeuwen met en van de zee, in een landschap dat is veroverd op de zee en wordt verdedigd tegen de zee. Een geschiedenis die we nog lang niet volledig kennen. Soms brengen onverwachte vondsten weer nieuwe verrassingen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Stichting Verdronken Geschiedenis.

Natuurlijke en economische waarde

Hoe je het wendt of keert, de natuur van de Waddenzee is het fundament voor de sociaal-economische waarden van de Waddenregio. Zonder zeehonden geen aantrekkelijke robbentochten. Zonder wadplaten geen wadlopen. Zonder kwelders en duinen minder veilig wonen achter de dijk. Niemand zal ontkennen dat de natuur de basis is voor de regionale economie.

Waardevolle balans

De daadwerkelijke waarde van het gebied is lastig uit te drukken. Euro’s alleen zijn daarvoor niet toereikend. Het gebied heeft bestaansrecht voor de toekomst zonder dat dit in geld is uit te drukken. Wel is Staatsbosbeheer met het bedrijfsleven en andere gebruikers in gesprek over manieren om alle waarden tot hun recht te laten komen. Hoe kunnen die waarden elkaar versterken? Hoe zou je de opbrengsten van het gebied deels ten goede kunnen laten komen aan de instandhouding van de natuur- en landschapswaarden? Hoe je dat in euro’s uitdrukt, is niet de belangrijkste vraag. Het gaat om de balans, waarin we de economische waarden benutten zonder dat de sociale en natuurlijke waarden daaronder lijden.