Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Gebied

In 1965 schreef Kees Wevers, een 16-jarige jongen, ingezonden brieven naar kranten om te voorkomen dat delen van de Waddenzee zouden worden ingepolderd. We mogen die Kees Wevers nog steeds dankbaar zijn. Want de Waddenzee is nu Werelderfgoed; een natuurgebied met mondiale betekenis waarvan mens en dier volop kunnen genieten.

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van ons land. Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Het Nederlandse deel strekt zich uit van de Razende Bol bij Texel tot de Dollard in Groningen. We houden de grenzen aan van de Derde Nota Waddenzee (2006).

Tamara Bok
Vragen over dit onderwerp? Tamara Bok
Gebiedsmanager
t.bok@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten