Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Verondieping

In ons land zijn meer dan 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de winning van zand, grond of klei. Via verondieping worden recreatieve mogelijkheden vergroot en diversiteit van flora en fauna verbeterd.

Verondieping

Dossier: Verondieping Overzicht van dossiers

In ons land zijn er minstens 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de winning van zand, grond of klei. Deze grondstoffen worden onder meer gebruikt voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen. De plassen zijn soms tot wel 40 meter diep en hebben vaak steile oevers en taluds. Hierdoor zijn planten- en dierenleven en recreatieve mogelijkheden beperkt.

Diversiteit

Om deze situatie te verbeteren, kunnen de plassen worden ‘verondiept’. Dat betekent dat de plas meer variatie in diepte krijgt door inbrengen van zand of baggerspecie. De steile oevers worden flauwer gemaakt en er komt een geleidelijke overgang naar de diepere delen. Zo krijgt zonlicht de kans om in ondiepere delen door te dringen tot de bodem. Meer randlengte zorgt voor meer overgangen. Hierdoor krijgen de diversiteit en beleving van flora en fauna in de plas een impuls. Ook worden de recreatiemogelijkheden veiliger en meer divers.

Ecologische waarde

In het rivierengebied worden op steeds nieuwe plekken diepe plassen gemaakt voor de winning van zand, grind en klei. Waardevolle riviernatuur verdwijnt daarmee. Staatsbosbeheer wil dit verlies compenseren met passende inrichtingsmaatregelen, die een positieve impuls opleveren voor flora en fauna.

Daarbij houden we delen van plassen op diepte, want ook dat heeft een ecologische waarde, bijvoorbeeld voor de snoekbaars. Verder kunnen diepere delen een belangrijke rol spelen bij het reinigend vermogen en de watertemperatuur in een plas. Herinrichting van diepe plassen vindt vooral plaats bij gebieds- en natuurontwikkeling.

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun Woordvoerder