Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Links en downloads Riviernatuur

Lees meer over programma's, projecten rond riviernatuur in Nederland en in Staatsbosbeheerterreinen.

Links

Op deze websites vindt u meer informatie over programma's en projecten die samenhangen met riviernatuur, de projecten van Rivierprojecten Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG) en Kaderrichtlijn Water (KRW).

  • Programmatische Aanpak Grote Wateren - Pagina op de website van de Rijksoverheid over PAGW  
  • Kaderrichtlijn Water – Pagina op de website van de Rijksoverheid over het beleid en de uitvoering van het programma voor waterkwaliteit Kaderrichtlijn Water (KRW) 
  • Ruimte voor de Rivier – Website over het programma Ruimte voor de Rivier voor een veiliger en mooi rivierengebied, met informatie over alle projecten 
  • Maaswerken – Pagina op de website van Rijkswaterstaat over de projecten die van de Maas een rivier maken die veiliger is en beter bevaarbaar
  • Stroomlijn – Pagina op de website van Rijkswaterstaat over de projecten die de begroeiing in de uiterwaarden beperken voor een snelle waterafvoer bij hoogwater

Downloads