Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Recreatie

Buiten gebeurt het! Samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zorgen we voor passende recreatie in onze gebieden.

Visie en beleid

Buiten de natuur beleven, het zit in ons DNA. 'Beleven' vormt een van de pijlers van onze missie en ons dagelijks werk. We streven bij de invulling van onze wettelijke taken naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. 'Samen met', in plaats van 'voor' de samenleving.

We staan open voor nieuwe initiatieven en stimuleren publieke participatie en co-creatie, met ondernemers, maatschappelijke organisaties en omwonenden van onze gebieden. Daarvoor hebben we 3 uitgangspunten geformuleerd.

Kwaliteit boven kwantiteit

Sinds 2014 is de overheidsfinanciering voor recreatieve voorzieningen in natuurgebieden verminderd. Dat betekent dat we keuzes moeten maken in wat we waar willen doen. We kiezen daarbij voor kwaliteit (schone, veilige, intacte voorzieningen). Aan de hand van het profiel van een gebied stellen we streefbeelden, zonerings- en beheerplannen op die passen bij onze kwaliteitsdoelstellingen en budget.

Niet alles kan overal

Niet ieder gebied vraagt om dezelfde dichtheid aan voorzieningen. Natuurlijk kun je in alle opengestelde natuurgebieden van Staatsbosbeheer wandelen, fietsen en varen (in de waterrijke gebieden). Maar in drukbezochte (stedelijke) gebieden en nationale parken is er soms een andere behoefte aan voorzieningen dan elders. Differentiatie is daarom key. En dat vraagt om slimme keuzes in aanbod, sponsoring en inzet van vrijwilligers voor het beheer.

Samenwerking versterken

Door samenwerking kunnen we het belevingsaanbod verbeteren en in balans brengen met het draagvlak van het gebied en de behoefte vanuit de markt. We zetten onze expertise op het gebied van recreatie, natuurbeheer en marketing voor inspirerende samenwerkingen met innovatieve ondernemers, gebruikers en omwonenden van onze gebieden. 'Samen met' in plaats van 'voor'!

Lees de volledige visie Samen gaan we het beleven!