Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Werk in uitvoering

Vogels staan op 1 in de Oostvaardersplassen. Het beheer is daarop gericht. Hier vind je een beschrijving en overzichtskaart van alle projecten en werkzaamheden in het veld die daaruit volgen. Voor informatie over de voortgang van werkzaamheden en projecten zie de maandupdates

Inrichting beschuttingsgebied Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere werkt Staatsbosbeheer aan een beschuttingsgebied van 300 hectare. Dat is goed voor grote grazers, vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Beschutting Oostvaardersplassen

Grote grazers Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland heeft besloten om het aantal grote grazers in de Oostvaarderplassen te verminderen. Dit nieuwe beleid voor de grote grazers gaat Staatsbosbeheer uitvoeren.

edelherten in oostvaardersplassen

Moerasreset Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan een moerasreset. Tijdelijke verlaging van het waterpeil geeft jong riet weer de ruimte. Daar profiteren vogels van.

Moeras- en watervogels in de Oostvaardersplassen

Aanleg slenk Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

natuurontwikkeling in Hollandse Hout

Inrichting poortgebieden Nationaal Park Nieuw Land

In de Oostvaardersplassen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van de poortgebieden naar Nationaal Park Nieuw Land.

Poortgebied Nationaal Park Nieuw Land bij Almere

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten