Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Grote grazers in de winter

Als de winter inzet, worden alle dieren in de natuur op de proef gesteld, dus ook de grazers in de Oostvaardersplassen. Het voedselaanbod loopt terug naarmate het kouder wordt. Ze teren in op de vetreserves die ze in de zomer en herfst hebben opgebouwd. De dieren passen hun gedrag aan en proberen zoveel mogelijk energie te sparen. Vooral het einde van de winter (februari-maart) is een moeilijke periode. Om de rust te waarborgen, houdt Staatsbosbeheer in deze periode weinig excursies. Een deel van de omliggende bosgebieden is tijdelijk afgesloten voor wandelaars en fietsers.

Niet bijvoeren

Staatsbosbeheer voert de dieren in de Oostvaardersplassen niet bij. Bijvoeren lijkt een oplossing voor het welzijn van de dieren, maar het helpt de dieren niet. Het leidt niet tot de opbouw van extra vet. Daarnaast bereikt het voer de zwakste dieren niet omdat zij het laagst in rangorde van de kudde staan. Bovendien kunnen dieren door extra voedsel vruchtbaar worden in een periode waarin dat helemaal niet gunstig voor ze is. Bijvoeren over een langere periode heeft bovendien als nadelig effect dat de kuddes groter worden.

Beschutting

Voor het welzijn van de dieren in de winter is beschutting van het grootste belang. Staatsbosbeheer heeft in de Oostvaardersplassen ruim 1.200 meter schuilrichels aangelegd, onder andere in het Kotterbos en de Driehoek. Ook worden in de wintermaanden een aantal bosgebieden opengesteld voor de grazers. Daar kunnen ze schuilen.

Maandrapporten

In de winterperiode maakt Staatsbosbeheer maandelijks een overzicht van de stand van zaken in het natuurgebied. Dit situatierapport bevat informatie over de omstandigheden en bijzonderheden in het veld en een nauwkeurig overzicht van de dode dieren. Zie Links en downloads

Meldpunt

Staatsbosbeheer heeft een meldpuntvoor de grote grazers. Ziet u iets bijzonders in het gebied? Dan kunt u de boswachter inseinen via T 0320-254585 (optie 3) of oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl

Meer informatie over hoe Staatsbosbeheer omgaat met de grote grazers in de Oostvaardersplassen leest u in de folders Zorg voor grote grazers (pdf) en Winter in de Oostvaardersplassen (pdf).

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten