Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Grote grazers: wild of niet?

Dieren in een natuurgebied zijn wilde dieren. Bij vogels en vissen lijkt dat vanzelfsprekend, maar het geldt ook voor de paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen. Ze zijn niet van de Nederlandse Staat en niet van Staatsbosbeheer. Ze worden niet 'gehoed' of 'gehouden', zoals landbouwdieren en huisdieren. In 2007 heeft het Haagse Gerechtshof dit bevestigd. De internationale commissie ICMO2 heeft hier aan toegevoegd dat Staatsbosbeheer wel een morele verplichting heeft om het uitzichtloos lijden van de dieren tot een minimum te beperken. Dit doen we ook. Zie Beheer en afschot.

Afrastering

Een belangrijk onderwerp in de discussie over het welzijn van de grote hoefdieren in de Oostvaardersplassen, is de afrastering. Hierdoor kunnen de grote grazers het gebied niet verlaten. Toch zijn de dieren in de Oostvaardersplassen wettelijk gezien ‘wilde dieren’. De dieren hebben voldoende ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen en als vrije, wilde dieren te leven.

Begrenzing

De afrastering dient om schade aan de landbouw en onveilige situaties in het verkeer te voorkomen. Ieder natuurgebied heeft een grens. In het buitenland is de grens soms een rivier, de zee, een kloof of onneembare bergrug. In Nederland zijn de grenzen meestal bepaald door mensen, zoals infrastructuur of bebouwing. Rasters zijn een realiteit in een dichtbevolkt land als Nederland.

Omvang

De Oostvaardersplassen heeft een oppervlakte van ongeveer 6.000 hectare (inclusief 1.600 hectare open water). Volgens internationale deskundigen is dat groot genoeg voor een ecosysteem, inclusief grote grazers, om zichzelf in stand te houden. Het hele Oostvaardersplassengebied omvat naast de Oostvaardersplassen ook het Hollandse Hout, Kotterbos, Oostvaardersveld en Oostvaardersbos. Alles bij elkaar is dat ruim 7.700 hectare.

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten