Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Beheer en afschot

Verreweg de meeste paarden, runderen en edelherten sterven in de Oostvaardersplassen geen natuurlijke dood, maar worden voortijdig door boswachters geschoten. Staatsbosbeheer past een ‘vroeg-reactief beheer’ toe. Boswachters maken (in de winter zeven dagen per week) meerdere keren per dag een ronde door het gebied om de dieren in de gaten te houden.

Overlevingskansen

Treffen de beheerders een dier aan dat snel in conditie achteruit gaat, dan houden ze het extra in de gaten. Een uitgebreid beslisschema helpt de beheerders een inschatting te maken van de overlevingskansen. Daarbij letten ze op de conditie en het gedrag van het dier, maar ook op de omstandigheden in het terrein (voedsel en beschutting) en de weersomstandigheden. Is het aannemelijk dat een dier niet zal overleven, dan zal de beheerder het afschieten. Dit om mogelijk lijden te voorkomen. Het gebeurt ook regelmatig dat de beheerders een dier vinden dat gewond is. Als het aannemelijk is dat het dier aan zijn verwondingen dood zal gaan, dan wordt het direct geschoten. Als een dier vastzit in de modder, dan zullen we alle moeite doen om het eruit te halen.

Protocol

Staatsbosbeheer heeft al lange tijd een protocol voor het afschieten van grote hoefdieren, maar dit is in de loop der jaren aangescherpt. Het moment van afschieten is naar voren gehaald. We grijpen kortom eerder in. Dit beheer heet ‘vroeg reactief beheer’. We hebben de aanbevelingen opgevolgd van internationale deskundigen van de commissie Gabor. Zie rapport ICMO 2 bij Links en downloads. Uitgangspunt is het individuele welzijn van het dier in relatie tot de omstandigheden: lichamelijke conditie, gedrag, weer, voedsel en beschutting.

Tijdig opsporen

Veel aandacht besteden we aan het vroegtijdig vinden van dieren die in mindere conditie verkeren. Dat is terug te zien in de afschotcijfers van de afgelopen winters. Het percentage dieren dat door afschot om het leven is gekomen, ligt tussen de 86 en 96 procent. We hebben niet de illusie dat we álle dieren op tijd zullen zien. Als een paard ’s winters door het ijs zakt, kan het in één nacht tijd onderkoeld raken en sterven. Soms sterft een dier heel plotseling, midden in de zomer. Of houdt het zich goed verscholen, bijvoorbeeld in de bosgebieden die ’s winters voor de dieren worden opengesteld.

Extra ogen in het veld

In de winter worden we bijgestaan door collega’s uit andere delen van het land. Ons team in de Oostvaardersplassen is dan ruim twee keer zo groot is. Naast de boswachters van Staatsbosbeheer maakt ook een dierenarts regelmatig een ronde door het gebied om de kuddes te observeren. Vooral in de winter. Hij beoordeelt in opdracht van Staatsbosbeheer de conditie van de dieren. Zie Winter.

Zie ook: Flyer Grote grazers in de Oostvaardersplassen (feb 2014, PDF)

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten