Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Jaartallen

De geschiedenis van de Oostvaarderplassen gaat 'slechts' terug tot 1968, toen grote plassen water bleven staan in de nieuw aangelegde Flevopolder. Bekijk hier de ontwikkelingen van het gebied aan de hand van jaartallen.

 • 2018 50 jaar Oostvaardersplassen en 100 jaar Zuiderzeewet
 • 2018 Commissie van Geel: advies beheer Oostvaardersplassen
 • 2017 Provincie Flevoland: initiatiefvoorstel Oostvaardersplassengebied
 • 2017 overeenkomst Ministerie van EZ en GS Provincie Flevoland
 • 2016 Natura 2000 beheerplan vastgesteld
 • 2013 film De Nieuwe Wildernis komt uit en trekt 700.000 bezoekers
 • 2011 eerste helikoptertelling van de grote grazers
 • 2010 ICMO-rapport evaluatie beheer
 • 2010 kamerdebat over vervroegen van de evaluatie van het natuurbeleid
 • 2010 definitief aanwijzingsbesluit Natura 2000 gepubliceerd
 • 2009 derde keer Europees diploma voor beschermde gebieden
 • 2007 uitspraak Gerechtshof over de grote grazers
 • 2006 ICMO-rapport over beheer Oostvaardersplassen
 • 2005 kamerdebat over wintersterfte
 • 2004 opnieuw Europees diploma voor beschermde gebieden
 • 2000 Vaststellen Leidraad Grote Grazers door Tweede Kamer
 • 1999 Europees diploma voor beschermde gebieden
 • 1999 vaststellen Ethische Richtlijnen
 • 1996 in beheer Staatsbosbeheer
 • 1992 introductie edelherten
 • 1989 aanwijzing als Wetland onder het Verdrag van Ramsar
 • 1989 aanwijzing als Vogelrichtlijngebied
 • 1986 aanwijzing als Natuurmonument
 • 1984 introductie konikpaarden
 • 1983 introductie heckrunderen
 • 1982 aanleg spoorlijn
 • 1974 aanleg kade om moeras te behouden
 • 1968 inpoldering Flevoland
Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers