Contact

Dossier Natuurlijk herdenken

De as van een overleden dierbare verstrooien in de natuur. Een groene uitvaartkist of urn van Hollands hout, een boom of bankje om een persoon te herdenken. Het kan bij Staatsbosbeheer.

Herdenkingsbossen

Mensen kunnen een belangrijk moment in hun leven vastleggen door een boom te planten. Deze boom kan een feestelijke gebeurtenis markeren zoals een geboorte, huwelijk of jubileum, maar kan ook geplant worden ter nagedachtenis aan een overleden dierbare. Voor het planten van herdenkingsbomen heeft Staatsbosbeheer Bossen van de Toekomst ingericht. Daarnaast kun je via de Stichting Nationale Boomfeestdag een boom laten planten ter herinnering aan de geboorte of het overlijden van een kind.

Bossen van de Toekomst

In het Abbekindersebos op Zuid-Beveland (ZE) in de buurt van Goes ligt een herdenkingsbos met de naam ‘Bos van de Toekomst’. Ook in boswachterij Odoorn (DR) is een bosperceel ingericht waar gedenkbomen kunnen worden geplant in een Bos van de Toekomst. Elke boom heeft een bijzondere betekenis voor wie hem geplant heeft. Met de boom in dit bos heeft de planter een plek om een speciale heuglijke of droevige gebeurtenis te herdenken. Eerder werd ook al een Bos van de Toekomst geplant in Huis ter Heide, Hooghalen en Schoonoord (DR) en in Schuddebeurs (ZE).

Bij iedere boom in de Bossen van de Toekomst staat een paaltje met een messing bordje, waarvoor mensen zelf de tekst aanleveren. Hierop staat bijvoorbeeld de naam van de overleden persoon of het jubileum waarmee de boom verbonden is. Aan het planten van een herdenkingsboom zijn kosten verbonden. Staatsbosbeheer garandeert dat de boom voor dat bedrag minimaal 15 jaar blijft staan. Mocht de boom eerder doodgaan, dan vervangen we deze door een nieuwe boom.

Geboortebossen

Sinds 1990 plant de Stichting Boomfeestdag samen met familieleden bomen in onze geboortebossen ter ere van de geboorte van kinderen. Deze bossen liggen in boswachterijen op de Veluwe, bij Utrecht, bij Eindhoven en bij Schijndel. In het bos bij Schijndel (Noord-Brabant) is ruimte voor nieuwe aanplant. Jaarlijks wordt er in het bos een plaquette neergezet met de namen en geboortedata van de kinderen voor wie er een geboorteboom is bijgekomen. Geboortebos Nieuw Wulven (voor kinderen uit de provincie Utrecht) is inmiddels uitverkocht. De gezamenlijke plantdag is in oktober 2019.

Kinderbomenbos

In het Bentwoud (ZH) ligt het Nationaal Kinderbomenbos. In dit bos groeien geboortebomen voor nieuwe wereldburgers en levensbomen voor kinderen die overleden zijn. Jaarlijks is er een plantdag in november.

Herdenkingsbos De Vlinder

In de Lousia Cannemanspolder op het Eiland van Dordrecht ligt het Herdenkingsbos De Vlinder. Vier jaar geleden gingen de eerste bomen hier de grond in. Voorjaar 2017 stonden er inmiddels 165 bomen in het nog prille bos. Op het terrein staan panelen met bordjes waarop de namen van de overledenen staan gegraveerd. Ook hier is er een plantdag in november.