Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Visie en beleid natuurinclusieve landbouw

Voor Staatsbosbeheer is natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt. De inzet van natuurgrond is een onlosmakelijk onderdeel van een toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering. Daarbij is het van belang dat de ondernemer op zijn eigen landbouwgrond de bedrijfsvoering extensiveert en dat hij aandacht heeft voor de ontwikkeling van biodiversiteit.

Gemotiveerde ondernemers

Staatsbosbeheer heeft baat bij gemotiveerde natuurondernemers dichtbij de eigen natuurgebieden. Natuurinclusieve landbouw zorgt voor minder emissie en meer biodiversiteit, ook op boerengrond. Daarnaast is de kwaliteit van beheer van onze natuurterreinen geborgd, doordat de ondernemer zelf baat heeft bij een goed beheer in combinatie met gebruikszekerheid van de natuurgrond.

SNL-richtlijnen

Gronden die de deelnemende boeren pachten van Staatsbosbeheer, beheren ze volgens de SNL-richtlijnen die in de pachtovereenkomsten zijn vastgelegd. Staatsbosbeheer gaat een deel van de eigen natuurgronden inzetten om de experimenten mogelijk te maken. De komende tijd biedt Staatsbosbeheer de ruimte aan boeren die nu grond pachten bij Staatsbosbeheer en deel willen nemen aan de experimenten.

Gebruikszekerheid

Voor boeren die graag willen deelnemen, wordt het de uitdaging om natuur en biodiversiteit op een rendabele manier te integreren in hun bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer faciliteert daarin met extra pachtgrond en gebruikszekerheid van de grond. Per situatie verschilt wat er nodig is om een experiment tot een succes te laten zijn.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de experimenten voor natuurinclusieve landbouw uit in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Per experiment kijken we of we samen kunnen werken met bijvoorbeeld de provincie, het waterschap, de landbouwsector of met een andere terreinbeherende organisatie.

Jelle de Boer
Vragen over dit onderwerp? Jelle de Boer Programmacoördinator