Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Feiten en cijfers over natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een onderwerp in ontwikkeling. Er bestaat nog geen vaste definitie. Het is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie, gebruikmakend van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Natuurinclusieve landbouw versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk. Het kan daarnaast bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan klimaatopgaven, landschappelijke vraagstukken, waterkwaliteit en recreatie.

Niveaus

Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut hebben in Maatregelen Natuurinclusieve landbouw  niveaus omschreven voor de mate waarin een bedrijf uitvoering geeft aan natuurinclusieve landbouw:

Niveau 0

Alleen voldaan aan wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld mest)

Niveau 1

Maatregelen voor specifieke soorten (bijvoorbeeld weidevogels)

Niveau 2

Optimalisering kringlopen op bedrijf. Meer ruimte voor natuurlijk gedrag dieren, beheer landschapselementen en beheer ten behoeve van soorten.

Niveau 3

Adaptief systeem. Kringlopen, gewassen en veerassen passen bij omgeving. Aanleg en onderhoud landschapselementen, maatregelen voor specifieke soorten. Het bedrijf vormt één systeem met omliggende landschap.

Voor de experimenten zoeken we pachters die op niveau 2 of 3 natuurbeheer willen uitvoeren op pachtgrond van Staatsbosbeheer én hun eigen bedrijfsvoering extensiever willen maken.

Ervaringen delen

De experimenten kunnen een schat aan informatie opleveren. Deelnemende bedrijven worden gevolgd door onderzoekers op ecologisch en economisch gebied. De informatie die uit de onderzoeken komt kunnen andere bedrijven gebruiken bij de doorontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw.

Verschillende vormen

Staatsbosbeheer wil met verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw experimenten aangaan. De meeste experimenten zullen we aangaan met veehouderijbedrijven, akkerbouwers of gemengde bedrijven, omdat dat perspectief kan bieden aan een groot deel van de Nederlandse landbouwers. Anderzijds gaan we ook het experiment aan met minder voorkomende en nieuwe bedrijfsvormen. Denk daarbij aan agroforestry, zilte teelt, paludicultuur, enzovoort. Bij deze experimenten ligt het accent meer op onderzoek naar de toepasbaarheid van deze vormen van landbouw.

Jaarverslag