Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Visie en beleid natuur en gezondheid

Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te zijn en te blijven. We zoeken naar manieren om onze terreinen bij deze taak in te zetten. Vertoeven in de natuur heeft immers aantoonbaar positieve effecten op het voorkomen en genezen van ziektes. En bewegen in een groene omgeving is beter voor de gezondheid dan bewegen elders. Op deze pagina leest u welke beleidskaders richting geven aan ons gezondheidsprogramma en over onze samenwerking met andere instellingen en organisaties.

Landelijk en regionaal beleid

Onze activiteiten en doelen rond natuur en gezondheid stemmen we af op landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid.

  • Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen die een beweging op gang brengt om Nederland gezonder en vitaler te maken.
    Staatsbosbeheer neemt in het kader van dit programma deel aan het project ‘Beter in het groen’ en de Friese ‘Senioren-beweegdag’ (zie Natuurlijk fit).
  • Natuurvisie Natuurlijk verder van het Rijk en de provincies.
    Kern van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.
  • Green Deal van Milieu Platform Zorgsector over duurzame zorg.
  • Wettelijke taken en de Participatiewet
    Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte met Staatsbosbeheer afspraken over de invulling van wettelijke taken. Daarbij staan het maatschappelijk draagvlak voor, en onze bijdrage aan gezondheid, welzijn en resocialisatie centraal. Vanaf 1 januari 2015 biedt Staatsbosbeheer in samenwerking met gemeenten vanuit de Participatiewet mogelijkheden voor mensen met een uitkering vanuit de Wajong of Wet Sociale Werkvoorziening. Meer hierover leest u op in het dossier Zorg en arbeidsparticipatie.

Samen werken aan gezondheid

Het gezondheidsprogramma van Staatsbosbeheer heeft 2 lijnen: Natuurlijk Fit en Zorg en arbeidsparticipatie. Binnen deze programmalijnen werken we graag samen met diverse partijen, zoals provincies, gemeenten, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Gemeenten en provincies die interesse hebben om met Staatsbosbeheer samen te werken, kunnen contact opnemen met Loek Hesemans (zie rechterzijde van deze pagina).