Contact

Dossier Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Natuurlijk Fit voor ouderen

De programmalijn Natuurlijk fit richt zich op senioren. Meer dan de helft van de Nederlandse ouderen beweegt te weinig, waardoor hun mobiliteit afneemt en de kans op aandoeningen groter wordt. Behalve dat sport bijdraagt aan de gezondheid, helpt samen bewegen ouderen ook om een sociaal netwerk in stand te houden en daarmee langer zelfredzaam te blijven. Hieronder vindt u een overzicht van de initiatieven binnen de programmalijn Natuurlijk Fit.

Senioren-beweegdag in Friesland

Samen met De Friesland zorgverzekeraar en It Fryske Gea organiseerde Staatsbosbeheer een senioren-beweegdag. Deze dag viel binnen het Nationaal Programma Preventie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Beweegprogramma Natuurlijk Actief

Natuurlijk Actief is de seniorenvariant van het kinderbeweegprogramma Natuursprong. Het programma voor ouderen bestaat uit een module die ouderenbegeleiders kunnen gebruiken om beweegactiviteiten op maat te ontwikkelen. Op die manier sluiten de activiteiten goed aan bij de wensen en mogelijkheden van de precieze doelgroep en bij de mogelijkheden van de natuur in de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina Natuurlijk Actief  van natuursprong.nl.

Loek Hesemans
Vragen over dit onderwerp? Loek Hesemans Senior adviseur Mens & Omgeving

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten