Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Feiten en cijfers

Naar de invloed van natuur op gezondheid en welbevinden is veel onderzoek gedaan. Wij geven een selectie van publicaties.

Natuur en gezondheid

Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts dan mensen met weinig groen in hun leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat het gezonde effect niet alleen maar te maken heeft met het inademen van frisse lucht of de prettige natuurlijke omgeving. Het gaat dieper: natuurervaring heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken. Alleen al in de natuur zijn, heeft aantoonbare gunstige effecten op het herstel bij stress en ziekte. Omgekeerd leidt langdurig verblijf in een stedelijke omgeving tot overprikkeling van ons aandachtsysteem, sociale stress en psychische ziektes.

Positieve gezondheid

Steeds vaker valt de term 'positieve gezondheid'. In dat concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. In deze infographic vind je filmpjes van voorbeelden in de praktijk.

Overzichten onderzoeken naar natuur en gezondheid

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen natuur en gezondheid:

  • Infographic Natuur is gezond.
  • Omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg verzamelde de belangrijkste resultaten van tientallen onderzoeken naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen en volwassenen: factsheet Natuur & Gezondheid (pdf).  
  • Natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras en natuurorganisatie IVN over de effecten van natuur op (de ontwikkeling van) onze hersenen: factsheet Beetje natuur, grote invloed (pdf).

Cijfers gezondheidsprogramma Staatsbosbeheer

Om het contact met de natuur te stimuleren in groepen die niet vanzelfsprekend met de natuur in contact komen, heeft Staatsbosbeheer projecten voor onder andere:

  • kinderen (veelal met speciale aandacht voor kinderen uit stedelijk gebied), zie dossier Jeugd en natuur 
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals zeer moeilijk lerende jongeren en mensen met een uitkering vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening of Wajong. De activiteiten voor deze doelgroep zijn niet nieuw. Al decennialang werken we samen met diverse zorginstellingen, waardoor nu al ruim 800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze terreinen werkzaamheden verrichten.