Contact

Dossier Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gunstige invloed van natuur op het welzijn van mensen. Ook zijn cijfers opgenomen over teruglopend natuurbezoek.

Definitie gezondheid

Wereldgezondheidsorganisatie WHO definieert gezondheid als volgt: ‘het vermogen om eigen regie te voeren en zich aan te passen in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Vertoeven in de natuur draagt daar in hoge mate aan bij.

Positieve effecten natuur op gezondheid

Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts dan mensen met weinig groen in hun leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat het gezonde effect niet alleen maar te maken heeft met het inademen van frisse lucht of de prettige natuurlijke omgeving. Het gaat dieper: natuurervaring heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken. Alleen al in de natuur zijn, heeft aantoonbare gunstige effecten op het herstel bij stress en ziekte. Omgekeerd leidt langdurig verblijf in een stedelijke omgeving tot overprikkeling van ons aandachtsysteem, sociale stress en psychische ziektes.

Overzichten onderzoeken naar natuur en gezondheid

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen natuur en gezondheid:

  • Omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg verzamelde de belangrijkste resultaten van tientallen onderzoeken naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen en volwassenen. Ze geeft hiervan een overzicht in de factsheet Natuur & Gezondheid (pdf).  
  • Natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras schreef in samenwerking met natuurorganisatie IVN de factsheet Beetje natuur, grote invloed  (pdf) over de effecten van natuur op (de ontwikkeling van) onze hersenen.

Afnemend natuurbezoek: de cijfers

Ondanks de bovengenoemde voordelen komen mensen minder vaak in de natuur dan voorheen. Vijfentwintig procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder komt niet vaker dan een paar keer per jaar in de natuur. In de groep van 18-24 jaar komt maar liefst 41% zeer weinig in de natuur (Survey De Friesland Zorgverzekeraar/Intomart, 2012).

Cijfers gezondheidsprogramma Staatsbosbeheer

Om het contact met de natuur te stimuleren in groepen die niet vanzelfsprekend met de natuur in contact komen, heeft Staatsbosbeheer projecten voor:

  • kinderen (veelal met speciale aandacht voor kinderen uit stedelijk gebied), zie dossier Jeugd en natuur 
  • mensen met een arbeidsbeperking, zoals zeer moeilijk lerende jongeren en mensen met een uitkering vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening of Wajong. De activiteiten voor deze doelgroep zijn niet nieuw. Al decennialang werken we samen met diverse zorginstellingen, waardoor nu al ruim 800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze terreinen werkzaamheden verrichten.
Loek Hesemans
Vragen over dit onderwerp? Loek Hesemans Senior adviseur Mens & Omgeving

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten