Contact

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

LIFE Duinen

De duinen zijn uniek en belangrijk voor de natuur van Nederland én van Europa. Van de Europese duinen ligt 10% in Nederland. Staatsbosbeheer beheert een derde daarvan: 15.000 hectare verdeeld over de kust van de Waddeneilanden tot Zeeland. Door ingrijpende veranderingen in de afgelopen 100 jaar staat het duingebied onder druk.

Achteruitgang

Onze duinen hebben zwaar geleden onder verdroging, vermesting en afnemende dynamiek. De soortenrijkdom is hierdoor sterk afgenomen. Sinds 1970 voeren Staatsbosbeheer en andere partijen onafhankelijk van elkaar herstelprojecten uit. Deze maatregelen zijn afdoende voor problemen op lokaal niveau, maar bieden op grotere schaal geen oplossing.

Eindrapport LIFE Duinen

Met het herstelproject LIFE Duinen - Dutch Coastal Dunes (Life05/NAT/NL/000124) pakten Staatsbosbeheer en zijn partners duingebieden gezamenlijk en op landelijk niveau aan. Van 2005 tot 2010 is in totaal 4.700 hectare duingebied hersteld, verdeeld over 5 uiteenlopende projectgebieden van de Waddeneilanden tot Zeeland.

Project afgerond

Het project is in 2011 afgerond. In het rapport LIFE Duinen kun je lezen wat er is gedaan in de verschillende gebieden en wat de eerste resultaten hiervan zijn:

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten