Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

LIFE Nature

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die tot doel hebben leefgebieden, dier- en plantsoorten te beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

Voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle Natura 2000-gebieden in Europa heeft de Europese Unie een financieringsprogramma ingesteld: LIFE Nature & Biodiversity. Doel is om leefgebieden, dier- en plantsoorten te beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

LIFE subsidieert een aantal natuurherstelprojecten van Staatsbosbeheer en samenwerkingspartners:

Meer informatie

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun
Woordvoerder
m.vandun@staatsbosbeheer.nl
06-55697076

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten