Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

Veelgestelde vragen over LIFE IP

1. Wat is LIFE IP?
LIFE Integrale projecten (LIFE IP) is een subsidieprogramma van de Europese Unie. De projecten van LIFE IP dienen als katalysator voor het opzetten en uitvoeren van integrale en strategische plannen op het gebied van natuur, water, afval, lucht of klimaat. De focus van LIFE IP Natuur van Nederland ligt op grote en kleine projecten die bijdragen aan economie, veiligheid en natuur in de grotere wateren.

2. Wat is het doel van LIFE IP?
Het verbeteren van de werkwijzen en bestuur voor het behalen van Natura 2000 doelen in Nederland. Met behulp van projecten van LIFE IP wordt ervaring opgedaan met het identificeren en oplossen van problemen. De gevonden oplossingen, op basis van opgedane kennis en ervaring, worden uitgedragen naar alle relevante partijen, ook als ze niet rechtstreeks bij het programma betrokken zijn.

3. Wie doen er naast Staatsbosbeheer nog meer mee?
Publieke partijen, kennisinstituten, bedrijven en NGO’s werken in het project LIFE IP Deltanatuur samen. Zie LIFE-ip-deltanatuur.nl.

4. Hoe is de financiering geregeld?
Het Ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (voorheen EZ) en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen voor een subsidieaanvraag die werd ondersteund door natuurorganisaties. Voor het Nederlandse LIFE IP programma is eind 2016 € 10 miljoen Europese subsidie toegekend, looptijd zes jaar. De partners leveren zelf ook een flinke financiële bijdrage. De omvang van het totale programma is € 17,4 miljoen. EZK draagt € 2,8 miljoen bij en de overige partijen € 4,2 miljoen.

5. Waarom doet Staatsbosbeheer mee aan LIFE IP?
Staatsbosbeheer beheert circa. 73.000 hectare natuur in of direct aan grote wateren (30% van ons beheerareaal). Dat maakt ons een natuurlijke samenwerkingspartner in de ogen van overheden en andere partijen. We zien LIFE IP als een kans om draagvlak te creëren voor natuurontwikkeling. We werken in de projecten met allerlei partijen in de regio samen. Als hierdoor de besluitvorming soepel loopt, hebben wij een methodiek ontwikkeld die wij ook elders kunnen inzetten.

6. Heeft Staatsbosbeheer ook subsidie ontvangen?
Ja, wij ontvangen per fase van het programma (drie fasen in de periode 2016-2022) een voorschot via het Ministerie van LNV. In totaal krijgt Staatsbosbeheer bijna 2 miljoen euro aan co-financiering. Dit is 60% van de begrote kosten. Staatsbosbeheer brengt zelf zo’n 1,3 miljoen euro in.

 

mirjam kuzee
Vragen over dit onderwerp? Mirjam Kuzee Senior programmamanager Deltanatuur