Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze gebieden.

LIFE IP geeft impuls aan deltanatuur

De Nederlandse deltanatuur is uniek in Europa. Maar ook kwetsbaar. De wil is er om natuur in de grote wateren te herstellen en te ontwikkelen, maar in de praktijk botsen de belangen van veiligheid, economie en ecologie. Het programma LIFE IP Deltanatuur stuurt aan op oplossingen.

Betere samenwerking

LIFE IP Deltanatuur (2016-2022) is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Het bekostigt maatregelen en projecten die moeten leiden tot betere samenwerking en efficiënter natuurbeheer in Natura 2000 gebieden. In Nederland richt LIFE IP zich vooral op de grote wateren (deltanatuur). Overheidsinstellingen, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven werken in het programma samen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de lead. Staatsbosbeheer heeft met EZK het initiatief genomen tot de subsidieaanvraag en is grootste partner in het project.

Botsende belangen

In de delta komen vele functies samen: landbouw, visserij, natuur, recreatie, klimaatbuffering, hoogwaterbescherming. En dat ook nog eens in het dichtstbevolkte deel van Nederland. Natuurontwikkeling gaat vaak moeizoen omdat er zoveel partijen betrokken zijn. In het programma LIFE IP Deltanatuur worden de botsende belangen onderzocht. Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid en hoe zijn die te verbinden? Partijen werken in projecten samen en komen tot gezamenlijke oplossingen, die later naar alle relevante partijen zullen worden uitgedragen, ook als ze niet rechtstreeks bij het programma betrokken zijn.

Projecten

Grenzeloze natuur als de deltanatuur vraagt om een integrale aanpak die over organisatie- en themagrenzen heen gaat. In de LIFE IP-rojecten doen we kennis en ervaring daarmee op. Staatsbosbeheer staat aan de lat voor projecten in de Zuidwestelijke Delta en in het Rivierengebied (Smart Rivers). Ook zitten wij in een landelijke Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers samen met 7 andere natuurorganisaties. Kijk voor meer informatie over de projecten op de website life-ip-deltanatuur.nl.

Docu over de delta

Boswachter Marieke Schatteleijn praat met haar collega’s over de uitdagingen en oplossingen in hun gebied. Zo laten ze samen zien hoe natuurlijke processen ons land beschermen tegen gevolgen van menselijk ingrijpen en bijvoorbeeld de opwarming van de aarde. Bij elkaar vormen de clips een ‘mini-documentaire’ over het belang van onze deltanatuur:

 

Zie ook dossier Riviernatuur en Wadden.

mirjam kuzee
Vragen over dit onderwerp? Mirjam Kuzee Senior programmamanager Deltanatuur