Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Monumenten

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar draagt ook zorg voor ruim 800 monumenten.

Links en downloads

Downloads

Brochure Groene Forten
In de gids Groene forten lees je over de inzet en de passie van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om forten en de groene omgeving te beheren en behouden voor volgende generaties. Download Gids Groene Forten (juni 2015, pdf, 52 pag.)

Brochure Nieuwe Hollandse Waterlinie
Staatsbosbeheer wil in samenwerking met anderen de Nieuwe Hollandse Waterlinie beschermen en beleefbaar maken voor publiek. Met nieuw ondernemerschap willen we de forten beter benutten. Dat wil zeggen dat we forten nieuwe bestemmingen geven, de toegankelijkheid vergroten én de natuurwaarden blijven beschermen. Lees meer hierover in de brochure Nieuwe Hollandse Waterlinie, ambities voor een landschap van wereldklasse (2015, pdf, 28 pag.)

Intentieverklaring Cultureel Erfgoed Rijksoverheid
Sluizen, kantoorgebouwen, parken, natuurgebieden en defensieterreinen, het zijn voorbeelden van cultureel erfgoed in Nederland die in bezit en beheer zijn bij verschillende overheidsdiensten waaronder Staatsbosbeheer. Deze organisaties, verenigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) hebben besloten samen te werken en ruimte te geven aan experimenten en innovaties bij het in stand houden van hun cultureel erfgoed. Het besluit om samen te werken is vastgelegd in de Intentieverklaring Cultureel Erfgoed Rijksoverheid, welke op 7 september 2017 door de leden van de RVR is getekend.

Monumentaal
Serie artikelen in het blad Monumentaal over monumenten van Staatsbosbeheer door Marcel van Ool.

Links

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Forten in beheer bij Staatsbosbeheer:

Website Nieuwe Hollandse Waterlinie
Een overzicht van alle objecten, geschiedenis, functies en toekomstplannen is te vinden op de site van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nationaal Landschap
Nationaal landschap de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een van de twintig nationale landschappen in Nederland. Samen vertellen ze hoe de mens ons land heeft gevormd en benut.

Waterliniemuseum
In 2015 werd in Fort bij Vechten het nationale Waterliniemuseum geopend. Voor meer informatie zie website Waterliniemuseum.nl 

Stelling van Amsterdam
Forten in beheer bij Staatsbosbeheer:

  • Fort bij Edam
  • Vuurtoreneiland
  • Fort bij Uithoorn / Fort Amstelhoek

Restaurant
Toen Staatsbosbeheer ondernemers uitnodigde om met Vuureiland aan de slag te gaan, was de belangstelling overweldigend.
Twee ondernemers exploiteren hier nu een restaurant en leveren een bijdrage aan de restauratie van het monument. Zie website Vuurtoreneiland.nl en Zakendoen - een tweede leven voor Vuurtoreneiland.

Website Stelling van Amsterdam
Meer informatie over forten en historie van de Stelling van Amsterdam is te vinden op de website StellingvanAmsterdam.nl.

Overige forten en linies

  • Oude Hollandse Waterlinie, fort in beheer bij Staatsbosbeheer: Fort Wierickerschans
  • Grebbelinie, meer informatie over dit gebied: Grebbelinie
  • Zeefort in beheer bij Staatsbosbeheer: Fort Rammekens - Walcheren
  • Zuider Waterlinie: forten in beheer bij Staatsbosbeheer: Fort Sint Jacob, Fort Sint Joseph, Fort Sint Livinius (zie Staats-Spaanse linie)
  • Meer informatie over de Atlantikwall is te vinden bij natuurgebied Hollands Duin en op de website Atlantikwall.nl, de website van het Atlantikwall Museum in Noordwijk.

Radio Kootwijk
Lees meer over de historie van het voormalige zendstation en het omringende natuurgebied Radio Kootwijk op deze website.

Hunebedden
Kijk voor meer informatie over geschiedenis en locaties van hunebedden op de website Hunebeddenwijzer.nl.