Dossier Monumenten

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar draagt ook zorg voor ruim 800 monumenten.

Monumenten

Dossier: Monumenten Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar draagt ook zorg voor monumenten. We beheren landgoederen, buitenplaatsen, historische tuinen en woonhuizen in onze gebieden. Daarnaast bezitten we boerderijen en religieuze, militaire en industriële monumenten. Er zijn zo’n 800 rijksmonumenten aan onze zorg toevertrouwd.

Zorgvuldig beheer natuur en cultuur

Bijna al die monumenten getuigen van een bijzonder samengaan van natuur en cultureel erfgoed. Van de zeldzame korstmossen op een hunebed tot eeuwenoude forten waarin vleermuizen overwinteren. Soms is dat een kwestie van ‘handen af’, gewoon zo laten. Vaker moeten we zorgvuldig beheren om karakteristieke landschapselementen van bijvoorbeeld linies of landgoederen in stand te houden. Staatsbosbeheer financiert het monumentenbeheer door inzet van eigen middelen, met subsidies (geld voor instandhouding uit de BRIM), en samenwerking met het bedrijfsleven. Voor het levend houden van onze monumenten is de inzet van vrijwilligers onmisbaar.

Monumenten als deel van onze identiteit

Elk monument vertelt iets over de geschiedenis van ons land en is daarmee drager van onze identiteit. Monumenten vertellen het verhaal over onze strijd tegen het water, maar ook over onze inzet van water als wapen in verschillende verdedigingslinies. In onze terreinen kun je nog steeds proeven van het genoeglijke buitenleven uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw en zien hoe ons landschap in cultuur is gebracht. Talloze monumenten zijn een icoon voor de streek omdat ze er beeldbepalend zijn en een verbinding vormen met het verleden.

Beheren, benutten en beleefbaar maken

Staatsbosbeheer beschouwt professioneel monumentenbeheer als een van zijn kerntaken. We willen de monumenten in hun landschappelijke context beheren, benutten en beleefbaar maken voor het publiek.

An van Veen
Vragen over dit onderwerp? An van Veen
Strategisch beleidsmedewerker
a.veen@staatsbosbeheer.nl

logo cultureel erfgoedjaar
Lees meer

over de activiteiten van Staatsbosbeheer in het

Europees erfgoedjaar

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten