Dossier Landschap

Staatsbosbeheer staat voor natuur én cultuur omdat deze twee in het Nederlandse landschap ook niet gescheiden zijn.

Feiten en cijfers

Hét Nederlandse landschap bestaat niet, of het moet juist die enorme afwisseling zijn die het uniek maakt. De terreinen van Staatsbosbeheer liggen verspreid over heel Nederland en in alle landschapstypen. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel hectaren per landschapstype Staatsbosbeheer in eigendom en beheer heeft. Zo’n grote variatie aan landschapstypen vraag een aanpak op maat en maakt ons werk gevarieerd. Zie ook: kaart met eigendom Staatsbosbeheer en verfijning landschapstypen (PDF).

Landschapstypen

Landschapstype

Hectaren

Droogmakerijen

33.086

Heuvelland

2.487

Hoogveenontginning

16.289

Kustzone

22.621

Laagveen

19.100

Rivierengebied

15.217

Verstedelijkt landschap 5.733 
Water  18.015

Zandgebied

104.596

Zeekleigebied

30.549

Atlas

Het College van Rijksadviseurs heeft een atlas gemaakt van de gebieden van Staatsbosbeheer. Deze atlas geeft brengt de landschappelijke kenmerken van de terreinen van Staatsbosbeheer in beeld.

An van Veen
Vragen over dit onderwerp? An van Veen
Strategisch beleidsmedewerker
a.veen@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten