Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Landschap

Staatsbosbeheer staat voor natuur én cultuur omdat deze twee in het Nederlandse landschap ook niet gescheiden zijn.

Feiten en cijfers

Hét Nederlandse landschap bestaat niet, of het moet juist die enorme afwisseling zijn die het uniek maakt. De terreinen van Staatsbosbeheer liggen verspreid over heel Nederland en in alle landschapstypen. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel hectaren per landschapstype Staatsbosbeheer in eigendom en beheer heeft. Zo’n grote variatie aan landschapstypen vraag een aanpak op maat en maakt ons werk gevarieerd. Zie ook: kaart met eigendom Staatsbosbeheer en verfijning landschapstypen (PDF).

Landschapstypen

Landschapstype

Hectaren

Droogmakerijen

33.086

Heuvelland

2.487

Hoogveenontginning

16.289

Kustzone

22.621

Laagveen

19.100

Rivierengebied

15.217

Verstedelijkt landschap 5.733 
Water  18.015

Zandgebied

104.596

Zeekleigebied

30.549

Atlas

Het College van Rijksadviseurs heeft een atlas gemaakt van de gebieden van Staatsbosbeheer. Deze atlas geeft brengt de landschappelijke kenmerken van de terreinen van Staatsbosbeheer in beeld.

An van Veen
Vragen over dit onderwerp? An van Veen Strategisch beleidsmedewerker