Dossier Landschap

Staatsbosbeheer staat voor natuur én cultuur omdat deze twee in het Nederlandse landschap ook niet gescheiden zijn.

Feiten en cijfers

Hét Nederlandse landschap bestaat niet, of het moet juist die enorme afwisseling zijn die het uniek maakt. De terreinen van Staatsbosbeheer liggen verspreid over heel Nederland en in alle landschapstypen. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel hectaren per landschapstype Staatsbosbeheer in eigendom en beheer heeft. Zo’n grote variatie aan landschapstypen vraag een aanpak op maat en maakt ons werk gevarieerd. Zie ook: kaart Landschapstypen in Nederland (PDF)

Landschapstypen

Landschapstype

Hectaren

De Peel

18.004

Droogmakerijen 16e-19e eeuw

119.139

Heuvelland

38.974

Hollandse kustzone

40.259

Kustzone van Zuidwest-Nederland

13.627

Maasvallei

45.425

Midden-Nederlands rivierengebied

296.360

Midden-Nederlands zandgebied

235.846

Midden-Nederlandse laagveengebieden

115.744

Noord- en Midden-Nederlandse veenkoloniën

193.446

Noordelijk zandgebied

352.586

Noordelijk zeekleigebied

340.035

Noordelijke laagveengebieden

152.719

Oostelijk zandgebied

330.425

Verstedelijkt gebied

182.523

Waddeneilanden

26.450

Zuidelijk zandgebied

521.136

Zuiderzeepolders

166.543

Zuidwestelijk zeekleigebied

311.976

Atlas

Het College van Rijksadviseurs heeft een atlas gemaakt van de gebieden van Staatsbosbeheer. Deze atlas geeft brengt de landschappelijke kenmerken van de terreinen van Staatsbosbeheer in beeld.

An van Veen
Vragen over dit onderwerp? An van Veen
Strategisch beleidsmedewerker
a.veen@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten