Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Klimaat

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt kennis en ervaring in bij het Klimaatakkoord.

Visie en beleid

Staatsbosbeheer heeft als grootste terreinbeheerder veel kennis over de rol van bos en natuur bij het vastleggen van CO2. Daarom was Staatsbosbeheer ook een vanzelfsprekende partner bij het opstellen van het Klimaatakkoord.

Wij hebben onze kennis en ervaring ingebracht aan de Klimaattafel Landgebruik. Dat en onze eerdere ervaringen hebben geleid tot de volgende uitgangspunten voor ons beleid:

  • We voeren samen met andere organisaties klimaatmaatregelen uit en brengen onze kennis en ervaring in om CO2 te binden.
  • We gaan extra bos aanleggen en werken actief mee aan de vernatting van veengebieden, als bijdrage aan het Klimaatakkoord.
  • We stellen op verzoek grond beschikbaar voor wind- en zonne-energie en voorgetijdencentrales.
  • We leveren duurzaam hout en biogrondstoffen.
  • We ontwikkelen klimaatbuffers om beter in te kunnen spelen op extremer weer als gevolg van klimaatverandering.

In ons ondernemingsplan 2020-2025 is dat vertaald naar de volgende concrete doelstellingen:

  • We gaan tot 2030 5.000 hectare nieuw bos aanleggen, om nog meer bij te dragen aan CO2 -vastlegging. 2.500 hectare daarvan we in de komende ondernemingsplanperiode aan.
  • We vernattten de komende 10 jaar 5.000 hectare veengebieden. De helft daarvan wordt de komende 5 jaar gerealiseerd.
  • Binnen 5 jaar willen we naar 75 naar 85 procent hergebruik van het groene (rest)materiaal uit onze gebieden. Met een zo hoogwaardig mogelijke toepassing, uiteraard.