Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Jeugd en natuur

Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur.

Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers over de effecten van natuur op kinderen, het aantal kinderen dat in de stad opgroeit en over de jeugdactiviteiten en -voorzieningen van Staatsbosbeheer.

Positieve effecten van natuur op kinderen

De natuur heeft een gunstige invloed op kinderen en jongeren. Uit onderzoek van onder meer Agnes van den Berg blijkt dat contact en binding met de natuur cruciaal is voor hun identiteitsontwikkeling. Vertoeven in de natuur vergroot bovendien het mentale en fysieke welbevinden. Daarbij worden kinderen in een natuurlijke omgeving meer uitgedaagd tot onderzoekend en creatief gedrag dan in een niet-natuurlijke omgeving. Dit speelgedrag stimuleert hun zelfvertrouwen en vermogen tot abstract denken.

Het aantal kinderen dat in de stad opgroeit

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer kinderen opgroeien in de stad. In de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) neemt het aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar toe. Deze toename vond in eerste instantie vooral in de nieuwe Vinex-wijken plaats, maar vanaf 2008 ook in de oudere delen van de steden. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge kinderen juist. Mede daarom is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat de jeugd vrije tijd in de natuur doorbrengt. 

Cijfers over de jeugdactiviteiten, -voorzieningen en -projecten van Staatsbosbeheer

Onze 8 buitencentra organiseren jaarlijks ongeveer 124 activiteiten voor zo’n 110.000 kinderen (gegevens 2014). De beheereenheden zorgden daarnaast in 2014 nog eens voor 609 activiteiten waaraan 191.000 kinderen deelnamen. Staatsbosbeheer heeft verder 51 natuurspeelplekken, waarvan 24 speelbossen. Dit zijn natuurlijke speelplekken in het bos, in de polder of in de duinen. Hier kunnen kinderen naar hartenlust klimmen, klauteren, hutten bouwen en met water spelen. De speelbossen zijn in donkergroen aangegeven op onderstaand kaartje. Hier vind je meer speelelementen en voorzieningen dan in de andere speelnatuur. Onze natuurspeelplekken trekken per jaar ruim 700.000 kinderen uit het hele land. Totaal bezoeken dus jaarlijks ruim 1 miljoen kinderen onze gebieden.  

 

Samenwerking jeugdactiviteiten

Naast de ‘reguliere’ jeugdactiviteiten en -voorzieningen organiseert Staatsbosbeheer met samenwerkingspartners natuurprojecten en -activiteiten, zoals bijvoorbeeld Natuursprong en NatuurWijs. Sinds 2008 is het natuureducatieprogramma Natuursprong op tientallen locaties in Nederland uitgevoerd. Van 2012 - 2014 (3 jaar) namen bijna 12.000 kinderen deel aan Natuursprongactiviteiten. We zetten voor dit project in op minimaal 3.000 kinderen per jaar. Aan het natuureducatieprogramma NatuurWijs namen in de periode 2012-2014 bijna 5.000 kinderen deel, waarvan 1.800 in 2014. Lees meer over deze programma’s op de pagina Jeugd en natuur in de praktijk.

Boomfeestdag

Staatsbosbeheer is de ‘moederorganisatie’ van de jaarlijkse Boomfeestdag, die sinds 1957 wordt gevierd. Op deze lentedag planten ruim 100.000 kinderen van basisscholen hun 'eigen' bomen langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. De Boomfeestdag is een samenwerkingsverband van 400 gemeenten en 14 natuur(educatie)organisaties. In 2013 deed 80 procent van de Nederlandse gemeenten mee aan de Boomfeestdag.

Keelin O'Connor
Vragen over dit onderwerp? Keelin O' Connor Specialist Jeugd en Participatie