Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Groene Metropool

Staatsbosbeheer zet zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze stedelijke leefomgeving.

Visie en beleid Groene Metropool

Op deze pagina leest u meer over de doelen die Staatsbosbeheer nastreeft met Groene Metropool.

Staatsbosbeheer zet zich in voor de ontwikkeling van de groene metropool, een groen (natuur) en blauw (water) netwerk dat vanuit de binnensteden het land dooradert tot in de natuurgebieden. Logisch, aantrekkelijk, divers en multifunctioneel, met ruimte voor natuur, recreatie, ondernemerschap en maatschappelijke doelstellingen. Onze missie daarbij is iedere Nederlander, ook de stedeling, aansluiten op het groene netwerk. Het netwerk is eigenlijk een soort nutsvoorziening; net als elektriciteit en water zou natuur elk huishouden moeten bedienen. Want natuur is onmisbaar voor een gezond woon- en leefklimaat. 

We streven de volgende doelen na: 

  • We bieden bewoners de mogelijkheid om zo direct mogelijk vanuit hun woning gebruik te maken van een groen netwerk met een gevarieerd voorzieningenniveau.
  • De door ons beheerde gebieden sluiten aan op de (behoeften van) stedelingen, waardoor de gebruiksmogelijkheden en daarmee de maatschappelijke waarde ervan stijgt.
  • We leveren condities voor een gezond en  aantrekkelijk woon – en vestigingsklimaat. 
  • De wensen, het gedrag en de behoeften van mensen vormen het uitgangspunt bij de keuzes die we maken voor de te beheren gebieden, het samenwerken met partners en de wijze waarop we bekendheid geven aan alle (recreatie)mogelijkheden.
  • We leveren onze  bijdrage vanuit de rol als eigenaar, beheerder, samenwerkingspartner, inspirator en aanjager. 

Samenwerken

Het programma Groene Metropool reikt verder dan de gebieden die Staatsbosbeheer zélf beheert. Daarom gaan we samenwerkingen aan. Staatsbosbeheer handelt vanuit het besef dat een groenblauw netwerk alleen kan floreren en aan de maatschappelijke behoeften kan voldoen indien we intensief samenwerken met andere beheerders en partijen. We denken mee bij het vormgeven van de groene metropool en een eigentijdse invulling van het huidige groen. We introduceren nieuwe gebruiksfuncties (klimaatadaptatie, zorg en participatie). We luisteren naar de wensen van de gebruikers om groene ruimte eigentijds in te vullen. En we kijken waar we het groen kunnen inzetten voor zorg en participatie.