Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Groene Metropool

Staatsbosbeheer zet zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze stedelijke leefomgeving.

Groene metropool in de praktijk

De komende 20 jaar staat Nederland voor de opgave om zo’n miljoen woningen te realiseren. Gemeenten lossen dat grotendeels binnenstedelijk op, maar ook buiten de steden liggen plannen om te bouwen. Op plekken waar dat gebeurt in gebieden die grenzen aan Staatsbosbeheerterrein, denken wij graag mee over slimme oplossingen om natuur en woongebied te verbinden. Daar profiteren zowel natuur als bewoners van.

Kwaliteitsimpuls voor natuur

Staatsbosbeheer heeft rondom steden allerlei natuurgebieden. Soms betreft het kleine, versnipperde terreinen die gebaat zouden zijn bij betere verbindingen of schaalvergroting. In die gevallen biedt samenwerking met ontwikkelaars en gemeenten een uitgelezen mogelijkheid om natuurgebieden te versterken door uitruil van percelen, of door de aanleg van groene verbindingen met nieuwbouwterreinen.

We kijken dan met ontwikkelaars en gemeenten naar mogelijkheden om de groenstructuur van nieuwe wijken door te laten lopen in gebieden van Staatsbosbeheer en het buitengebied. Zo kan het momentum van woningbouw ook worden benut voor een kwaliteitsimpuls voor natuur en recreatie.

In meeste gevallen gaat het om het afstemmen en aansluiten van het ontwerp van wijkgroen in de nieuwbouwprojecten op de aanpalende Staatsbosbeheer gebieden. In bijzondere situaties kan het zijn dat we grond met ontwikkelaars uitruilen, als dat op planniveau natuur (-verbindingen) ten goede komt. Het gaat daarbij altijd om gebieden nabij plekken waar de gemeente al groen licht heeft gegeven voor nieuwbouw. Inzet daarbij is dat de totale oppervlakte natuur per saldo groeit en in ieder geval niet afneemt.

Nationale omgevingsvisie

Het uitgangspunt is, dat de samenwerking resulteert in een aantrekkelijke groene woonomgeving én dat de kwaliteit van natuur en recreatie in de betrokken groengebieden toeneemt. Zo kunnen woningbouw en natuur elkaar versterken. Deze manier van samenwerken aan een integrale (groeninclusieve) manier van verstedelijken sluit naadloos aan op de koers die recent door het Rijk is geformuleerd in de Nationale Omgevingsvisie. 

Voorbeelden

 • Oostflank Purmerend (NH)
  Gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer maken samen een gebiedsvisie op de gehele oostkant van Purmerend. Hier spelen diverse ontwikkelingen en uitdagingen, zoals woningbouw, natuur en recreatie, die zo als één geheel bekeken worden.  
 • Woonwijk Krommenie (NH)
  Krommenie krijgt er een duurzame woonwijk bij, verbonden met de omliggende natuurgebieden. De voordelen van deze samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar AM en Staatsbosbeheer: een duurzaam woonklimaat en natuurbeheer. 
 • Noorderpark-Ruigenhoek (UT)
  In de achtertuin van de stad Utrecht richt Staatsbosbeheer, samen met Recreatieschap Midden-Nederland en andere belanghebbenden, een groengebied in dat aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners van de regio.
 • Koekamp, Den Haag (ZH)
  Als het aan de Gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer ligt, wordt De Koekamp wordt de Groene Entree van de stad en een belangrijke schakel in de keten van Haagse groengebieden.