Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Groene Metropool

Staatsbosbeheer zet zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze stedelijke leefomgeving.

Diemerscheg

Groot Amsterdam is een lobbenstad met groene scheggen die als lange vingers het stedelijk gebied in steken. De scheggen zijn belangrijk voor het woon- en vestigingsklimaat in dit deel van de Metropoolregio. De Diemerscheg is een groene zone die door de wijken van Amsterdam-Oost naar Diemen loopt.

Van lelijk eendje naar...

Onder de scheggen is de Diemerscheg het ‘lelijke eendje’; snelwegen, spoorlijnen en kanalen doorsnijden het gebied. Het groen is er versnipperd en de verbinding met onze eigen gebieden is zwak. Voor bezoekers heeft de scheg daardoor weinig samenhang. De scheg komt op hen over als een verzameling van ‘kamers’ en functies (nieuwbouw, sportparken, bedrijfs- en kantoorlocaties, volkstuinen, stadsparken, recreatiegebieden en historische poldertjes). Juist omdat de Diemerscheg zo complex en dynamisch is en we hier naar nieuwe manieren zoeken om met groene gebieden bij te dragen aan een fijne omgeving om te wonen en werken, is de Diemerscheg één van de vier pilotgebieden in het Programma Groene Metropool.

Revisited

In de afgelopen 10 jaar is op verschillende locaties gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de scheg, door aanleg van recreatieve verbindingen, een kwaliteitsimpuls in het Diemerbos en de ontwikkeling van Natuurboulevard langs de IJmeerkust. Er zijn goede resultaten geboekt, maar de potenties van het gebied worden nog niet volledig benut, terwijl het aantal inwoners in het omliggende stedelijk gebied door blijft groeien. In IJburg, Zeeburg, Diemen en Weesp worden nieuwe wijken gebouwd. En er liggen meer bouwplannen op de tekentafel. Tegen deze achtergrond is de behoefte met een frisse blik naar de Diemerscheg te kijken en verder te bouwen aan een samenhangend functioneel groenblauw netwerk. 

Functies

De studenten brengen eerst de bestaande verbindingen tussen groen in de stad en het groen buiten de stad in beeld, daarbij kijken naar de functies die het groen voor de stadsbewoners vervuld. Vervolgens komen ze met praktisch aanbevelingen om het groenblauwnetwerk te versterken en aantrekkelijker te maken, rekening houdend met de stedenbouwkundige ontwikkelingen die ook aan de orde zijn. Daarbij komt de multidisciplinaire samenstelling van de studenten groepen (landschap, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig) goed van pas. 

Blind Spot 

De studieopdracht sluit aan bij het vorig jaar verschenen ‘Blind Spot’ onderzoek, naar de relatie tussen landschap en het woon- en vestigingsklimaat in Metropoolregio’s. In vervolg hierop zijn in Nederland zeven pilotgebieden aangewezen, waar in praktijkcases aan uitwerking van de uitkomsten van dit onderzoek wordt gewerkt. De Diemerscheg is ook een van de Blind Spot pilotgebieden.

Spot on

Lees meer over Spot On op de website van de vereniging Deltametropool.

Harry Boeschoten
Vragen over dit onderwerp? Harry Boeschoten Programmadirecteur Groene Metropool