Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Zandhagedis in Nederland

Het gaat weer aardig goed met de zandhagedis in ons land. Dit komt mede doordat er tegenwoordig goed rekening wordt gehouden met het leefgebied van dit reptiel: zand-, stuifduinen en heide met begroeiing als beschutting.

Duinen vastleggen en heide ontginnen

Dat was in de vorige eeuw wel anders. Tot 1994 werd veel zand in de duinen vastgelegd met helmgras en bomen. Dit om de dorpen bij de duinen te beschermen tegen het stuivende zand. Ook de ontginning van heidegebieden en de aanleg van naaldbos speelde de zandhagedis parten.

Verstuiving en vergrassing

Maar sinds 1995 worden er maatregelen genomen om de natuurlijke dynamiek en zandverstuiving in de duinen terug te brengen. Stukken duin worden opengemaakt, wat de leefomgeving van de zandhagedis ten goede komt. Heidegebieden worden tegenwoordig minder grootschalig geplagd. Al blijft stikstof – en daarmee het versneld dichtgroeien van heide door de grote hoeveelheden voedingsstoffen – wel een probleem.

Wat doet Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer creëert open plekken door met beleid heide af te plaggen en zo vergrassing tegen te gaan. En op plekken in duinen waar het kan, halen we soms bomen weg om zandverstuiving mogelijk te maken. Zo krijgt het landschap meer variatie en ontstaan er meer open plekken. Dit is goed nieuws voor de zandhagedis.

Overige maatregelen:

  • Inventariseren waar zandhagedissen hun rust- en nestplaatsen hebben en deze plekken ontzien.
  • Werken buiten de kwetsbare perioden (voortplantingstijd en winterrust).
  • Werkgebieden bijtijds afzetten zodat zandhagedissen er niet kunnen komen.
  • Werken met aangepast materieel en zoveel mogelijk op paden blijven.
  • Een Ecologisch Werkprotocol voor de zandhagedis opstellen. Hierin staat in welke periode we kunnen werken, welke maatregelen nodig zijn en wat het effect daarvan is op de zandhagedis en of begeleiding van de werkzaamheden door een zandhagedis-deskundige nodig is.