Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Wolven

De wolf is terug in Nederland, na zo’n 140 jaar afwezigheid. De afgelopen jaren hebben meerdere jonge wolven Nederland bezocht. Het merendeel is ook weer vertrokken, maar sinds maart 2019 weten we uit DNA-onderzoek dat twee vrouwtjes en een mannetje zich hebben gevestigd op de Veluwe.

De terugkeer van deze toppredator roept uiteenlopende reacties op; van enthousiasme tot weerstand.

Ecologische meerwaarde

Ecologisch gezien is de terugkeer van dit roofdier een compliment voor de rust en ruimte van de Veluwse natuur. De wolf heeft ook een meerwaarde voor de Nederlandse natuur. De wolf vervult als toppredator een belangrijke rol in het ecosysteem. Hij eet bij voorkeur wilde hoefdieren (reeën, damherten, edelherten en wilde zwijnen) en jaagt vooral op makkelijke prooien: oude, jonge en verzwakte dieren. Hij zorgt daarmee voor natuurlijke selectie onder de hoefdieren.

Ook zullen deze prooidieren zich door de aanwezigheid van de wolf anders gaan gedragen. Ze gaan bepaalde plekken vermijden en minder lang op dezelfde plek eten. Daardoor verandert de begroeiing en daarmee het ecosysteem.

Zorg voor mensen en schapen

De wolf wordt niet door iedereen enthousiast ontvangen. Wolven zijn weliswaar schuw en zullen meestal mensen mijden, maar voor sommigen is het spannend dat zij nu het bos met deze dieren delen. De kans om een wolf tegen te komen is echter heel klein. Wel kun je misschien sporen vinden. Ook onder schapenhouders roept de terugkeer van de wolf zorgen op. Tot nu toe hebben de gevestigde wolven geen schapen gegrepen in hun territorium, zo blijkt uit DNA-onderzoek. Zij hebben – zoals de meeste gevestigde wolven – voorkeur voor wilde hoefdieren.

De zwervende wolven hebben wel slachtoffers gemaakt onder schapen. De provincies hebben daarom afgesproken , dat zij de komende jaren schapenhouders in de territoria van gevestigde wolven helpen om hun schapen tegen wolven te beschermen. Dat staat in het gezamenlijke wolvenplan. Ook organisaties als Wolven in Nederland geven voorlichting om het samengaan van mens en wolf zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Welkom wolf

Staatsbosbeheer ziet de wolf als een waardevol dier dat een positieve rol in de Nederlandse ecosystemen kan vervullen. Een spontaan terugkerende wolf is welkom in onze terreinen. We zetten onze kennis in om de wolf te beschermen in zijn nieuwe leefgebied, en tot een goede samenwerking en draagvlak te komen tussen boer, boswachter en schaapsherder.

Meer info