Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Rode Amerikaanse rivierkreeft

De rode Amerikaanse rivierkreeft komt van oorsprong niet in Nederland voor. Maar hij heeft het ondertussen zo goed naar zijn zin, dat de populatie explosief groeit en een bedreiging vormt voor inheemse planten en dieren.

Amerikaanse rivierkreeft ten voeten uit

Volwassen rode Amerikaanse rivierkreeften zijn roodachtig en hebben felrode puntjes op de scharen. Ze zijn tussen de 12 en 17 cm groot. Ze hebben 10 poten (vijf paar), waarvan de eerste 3 paar poten met scharen. Vooral de scharen van het eerste pootpaar zijn zeer groot en opvallend, bij de mannetjes nog groter dan bij de vrouwtjes..

Afgekeurd gerecht

De rode Amerikaanse rivierkreeft is een 'invasieve exoot'. Dat wil zeggen: hij komt oorspronkelijk niet in Nederland voor, en door zijn aanwezigheid en de sterke groei van de populatie vormt hij inmiddels een bedreiging voor inheemse soorten.

Maar als deze rivierkreeft hier niet hoort, hoe is hij dan in onze natuur gekomen? In 1985 vond een restaurant in Den Haag de dieren niet goed genoeg om op te dienen en heeft ze vrijgelaten in het water… 

Wist je dat...

De Amerikaanse rivierkreeft is meestal wel rood, maar sommigen kunnen ook blauw of veelkleurig zijn. Als zij een andere kleur hebben komt dit vaak omdat zij zo geboren zijn, of het veelkleurige voedsel dart zij krijgen zorgt voor de blauwe kleur. De veelkleurige rivierkreeften leven permanent onder de grond of in het water.

Je zit, als eitje van de Amerikaanse rivierkreeft, onder de staart van je moeder. Onder die staart zitten draden (zogenaamde ‘pleopoden’), waar de eitjes aan vastgelijmd zitten. Er kunnen wel 1.400 eitjes onder de staart zitten!

Wat doet de boswachter?

Hoewel het een fascinerend dier is, zijn we ‘m liever kwijt dan rijk. Hij maakt alles kapot met zijn vraatgedrag, en is een bedreiging voor veel van onze inheemse planten en dieren. Maar er is helaas weinig te doen tegen rivierkreeft. We proberen ervoor zorgen dat hij geen nieuwe gebieden bereikt. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat andere invasieve exoten geïntroduceerd worden in Nederland.

Meer info

Meer weten (en horen) over de rode Amerikaanse rivierkreeft? Kijk op onze podcastpagina.