Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Nachtzwaluw in Nederland

Eind vorige eeuw had de nachtzwaluw het zwaar in Nederland. Zijn leefgebied verdween in rap tempo, zodat ons land rond 1975 nog maar ongeveer 1.000 broedparen telde. Maar dankzij gericht natuurbeheer gaat het sindsdien weer beter met deze bijzondere zomergast: Volgens de laatste cijfers van Sovon waren er in 2015 zo’n 2.500 - 3.100 broedparen in Nederland.

Wat doet Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer zet zich in om het open, zandige leefgebied van de nachtzwaluw te behouden en waar het kan uit te breiden. Zo houden we heide en zandverstuivingen open door jaarlijks de opschietende boompjes te verwijderen, of door begrazing de terreinen op te houden.

Ook kijken we waar bos omgevormd kan worden tot heide. Dat doen we op plekken waar heide van oudsher voorkomt en waar omvorming niet conflicteert met andere doelstellingen.

Succesvol

Dat deze aanpak succesvol is, blijkt uit de maatregelen in het Mastbos. Daar werd, een jaar nadat er een stukje bos was omgevormd tot heide, al direct een broedpaartje nachtzwaluwen aangetroffen.