Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Gentiaanblauwtje

Als je veel geluk hebt, zie je hem ‘s zomers fladderen boven de hei: een blauw-zilver vlindertje. Dat is het mannetje van het gentiaanblauwtje, een zeldzame vlinder die vooral van de vochtige heidegebieden in het zuiden van Brabant, op de Veluwe, en in Drenthe en Groningen houdt.

Het gentiaanblauwtje heeft een bijzondere relatie met de klokjesgentiaan; gaat het goed met heidegebieden, dan gaat het goed met het gentiaanblauwtje. Daarmee is dit vlindertje een goede graadmeter voor de kwaliteit van heidegebieden.

Maar juist met die heidegebieden gaat het niet goed. Door verzuring, verdroging en vermesting verdwijnt de klokjesgentiaan, en heeft het gentiaanblauwtje het moeilijk. In Nederland, maar ook in de rest van Europa.

Staatsbosbeheer helpt dit blauw-grijze vlindertje door ruimte aan de klokjesgentianen te bieden en het maaibeleid in blauwgraslanden aan te passen.