Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Visie op dieren

Staatsbosbeheer beheert natuur voor mens, plant en dier. In onze terreinen dragen wij zorg voor de dieren die er in het wild leven of er gehouden worden. We hebben geen voorkeur voor een dier op basis van grootte, kleur of aaibaarheid. We hebben wel voorkeur voor dieren die thuishoren in een gebied of waar we een bijzondere verantwoordelijkheid voor dragen. Voor rode lijstsoorten bijvoorbeeld. Die hebben meer aandacht nodig dan dieren die zich moeiteloos aanpassen aan een veranderde leefomgeving of in grote aantallen voorkomen.

Wij zijn terreinbeheerders met een groen hart en de voeten in de samenleving. We hebben oog voor de mensen die van de natuur en van dieren willen genieten, maar we zijn geen dierentuinbeheerder en we beheren geen knuffelnatuur. Elke streek, elk gebied is anders. Het faunabeheer stemmen we daarop af. Kort gezegd: een weidevogel hoort niet thuis in het bos en een eekhoorn niet in een veenweidegebied. Het is prima dat die eekhoorn daar zit, maar we gaan hem niet beschermen. En de weidevogel in het bos ook niet. Voor de hele fauna - van mier tot de otter - gelden in beginsel dezelfde normen en overwegingen. Het uiteindelijke verschil wordt ingegeven door de situatie ter plekke. Wij dragen de zorg voor het totale ecosysteem in een natuurgebied: van bodemkwaliteit en waterpeil tot vegetatie en fauna. Dit is het ecologische kader. Daarnaast spelen zaken als onze eigen doelen in een gebied (natuur, cultuur of recreatie) en de (internationale) verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van soorten een rol.

Extra zetje

Soms heeft een diersoort een extra zetje nodig omdat de omstandigheden in zijn leefgebied sterk verslechterd zijn. Of omdat ze afgesneden zijn van hun soortgenoten elders. We zullen dan maatregelen treffen. Soms moeten we kiezen tussen soorten: de ene soort ongemoeid laten kan betekenen dat andere soorten verdwijnen. In een land waar veel wilde dieren toch al onder druk staan omdat hun leefgebied beperkt is, kan dat grote gevolgen hebben. Als dat soorten zijn waar we een bijzonder grote (internationale) verantwoordelijkheid voor dragen, zoals weidevogels, laten we ze soms voorgaan. Andersom voelen wij ons maar beperkt verantwoordelijk voor soorten die door toedoen van mensen naar Nederland gekomen zijn.

Zichtbare dieren

Wilde dieren zijn vrij en behoren niemand toe. Aan ons de opgave om binnen de natuurterreinen die we beheren zoveel mogelijk de rust en ruimte te creëren zodat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen tonen. Onze ervaring is dat is dat een dier dat zich thuis voelt in zijn omgeving, minder schuw is. En dat laatste is weer goed voor bezoekers, want dieren in het wild bekijken is iets waar iedereen van geniet.