Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Links en downloads

Links

Meer info

  • Onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit doet al ruim 20 jaar onderzoek naar ganzen binnen het spanningsveld tussen internationale bescherming van trekvogels en landbouwschade door ganzen.
  • Vogeltellingen zijn te vinden bij Sovon Vogelonderzoek.
  • CLM, een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu, heeft doorrekeningen van ganzenscenario's gemaakt.
  • De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) heeft verschillende manieren om ganzen te doden met elkaar vergelijken en een inschatting gemaakt welke dodingsmethode het meest aanvaardbaar zijn.

Documenten