Contact

Dossier Faunabeheer

Dieren horen bij ons werk. Maar ze kunnen ons ook voor dilemma’s plaatsen. Alle dieren zijn ons even lief, is ons uitgangspunt.

Links en downloads

Links

Meer info

  • Onderzoeksinstituut Alterra doet al ruim 20 jaar onderzoek naar ganzen binnen het spanningsveld tussen internationale bescherming van trekvogels en landbouwschade door ganzen.
  • Vogeltellingen zijn te vinden bij Sovon Vogelonderzoek.
  • CLM, een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu, heeft doorrekeningen van ganzenscenario's gemaakt.
  • De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) heeft verschillende manieren om ganzen te doden met elkaar vergelijken en een inschatting gemaakt welke dodingsmethode het meest aanvaardbaar zijn.

Documenten

Imke Boerma, woordvoerder
Vragen over dit onderwerp? Imke Boerma Woordvoerder

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten