Contact

Dossier Faunabeheer

Dieren horen bij ons werk. Maar ze kunnen ons ook voor dilemma’s plaatsen. Alle dieren zijn ons even lief, is ons uitgangspunt.

Ganzen

Nederland is een écht ganzenland. Op het hoogtepunt in de winter verblijven meer dan anderhalf miljoen ganzen in ons land. De meeste vertrekken in het voorjaar naar noordelijker streken, een deel blijft achter in Nederland. Deze ganzen vinden jaarrond volop voedsel en plekken om te broeden. Natuurlijke vijanden zoals vossen of zeearenden zijn er niet overal.

Waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw door menselijk toedoen vrijwel geen broedende ganzen meer in Nederland, inmiddels zijn ze helemaal terug!

Ganzen horen bij Nederland, vindt Staatsbosbeheer. Ze vervullen een rol in het ecosysteem. Maar de grote aantallen leveren ook schade op, bijvoorbeeld voor de landbouw. Staatsbosbeheer werkt daarom samen met provincies, natuurorganisaties en andere belanghebbenden aan het terugdringen van schade door ganzen. Zonder overigens de andere natuurwaarden uit het oog te verliezen.

Imke Boerma, woordvoerder
Vragen over dit onderwerp? Imke Boerma Woordvoerder

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten