Contact

Dossier Faunabeheer

Dieren horen bij ons werk. Maar ze kunnen ons ook voor dilemma’s plaatsen. Alle dieren zijn ons even lief, is ons uitgangspunt.

Faunabeheer in de praktijk

In natuurgebieden en ook daarbuiten leven heel veel verschillende soorten dieren en vogels. Elk met eigen specifieke gedragingen, wensen en eisen. Nederland is een land waar natuurgebieden omgeven zijn door steden, infrastructuur en bedrijvigheid. Soms zorgen dieren voor overlast of een onveilige situatie. In het verkeer, op het land van boeren of aan kwetsbare beschermde gebieden in en om natuurgebieden. Staatsbosbeheer werkt in dat soort gevallen mee aan maatregelen om deze overlast te beperken.

Wet natuurbescherming

Soms kunnen we maatregelen in het veld treffen, zoals het plaatsen van een raster langs een drukke weg of de aanleg van ecoducten. Maar afschot van dieren hoort er ook bij. Met provincie, wildbeheereenheden en andere terreinbeheerders maken we afspraken over óf, waar en hoeveel dieren moeten worden geschoten. Staatsbosbeheer volgt daarin de uitgangspunten van de Wet natuurbescherming: alleen ingrijpen als er sprake is van schade én er geen andere oplossing mogelijk is. Die schade kan bijvoorbeeld zijn aan: verkeersveiligheid, landbouw of het halen van ecologische doelen.

Meer over faunabeheer bij Staatsbosbeheer lees je in de samenvatting Faunabeheerinstructie (pdf).

Imke Boerma, woordvoerder
Vragen over dit onderwerp? Imke Boerma Woordvoerder

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten