Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Deltanatuur

Met het Programma Deltanatuur werkt Staatsbosbeheer aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland.

Visie en beleid

Staatsbosbeheer werkt eraan om in en aansluitend aan de Rijkswateren, grote aaneengesloten robuuste natuurgebieden te laten functioneren. Daarbij zal ruimte zijn voor dynamische natuurlijke processen, hoge biodiversiteit, grote belevingswaarde en duurzaam benutting van gebieden, rekening houdend met waterveiligheid en waterkwaliteit.

Onze ambitie is bijdragen aan het herstellen van natuurlijke processen zodat gevarieerde leefgebieden ontstaan die samen een grote rijkdom aan planten en dierenleven mogelijk maken in Nederland. Daarbij zetten we onze kennis, ervaring en natuurterreinen in om (inter)nationale en provinciale natuurdoelen te realiseren.

We realiseren onze ambities door:

  • Kennis op te bouwen over natuur in de delta en die in te zetten voor het behoud van deltanatuur.
  • Samen te werken in diverse natuurcoalities en met (Rijks)partners op het gebied van water en natuur.
  • Op te treden als Rijkspartner in het realiseren van natuurdoelen voor de Rijkswateren.
  • Financieringsmogelijkheden en natuurdoelen met elkaar te koppelen en maximaal te benutten.
  • Regulier beheer en projecten in en langs Rijkswateren goed op elkaar af te stemmen.