Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Deltanatuur

Met het Programma Deltanatuur werkt Staatsbosbeheer aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland.

Deltanatuur in de praktijk

Op deze pagina vind je enkele voorbeelden van wat het Programma Deltanatuur in de praktijk oplevert.

Millingerwaard

Staatsbosbeheer is opdrachtgever voor een groot inrichtingsproject in de Millingerwaard dat zowel nieuwe riviernatuur als hoogwaterveiligheid oplevert. Er zijn vier ondiepe ‘kwelvingers’ gegraven en een geul die in verbinding staan met de Waal. Bij extreem hoogwater stroomt de rivier door de uiterwaard. Dat levert dynamische wildernisnatuur op. Door wind en water, maar ook door de paarden en runderen die er grazen, verandert het gebied voortdurend. Eind 2017 heeft Rijkswaterstaat formeel gemeld dat het waterveiligheidsdoel in de Millingerwaard behaald is. Een prestatie waar we trots op zijn.

Waddenzee

In de Waddenzee zoekt Staatsbosbeheer steeds naar een goede balans tussen rust en ruimte voor de natuur én kansen voor recreanten om van het gebied te genieten. Op waterkaarten staan de rustgebieden voor zeehonden en vogels. Die gebieden zijn gesloten of beperkt opengesteld. Jarenlang leverde dat strijd op tussen recreatievaarders en het Rijk. Staatsbosbeheer nam het initiatief om met elkaar om tafel te gaan. Natuurbeheerders en recreatievaarders bleken het hetzelfde doel na te streven: een mooi, natuurlijk gebied met veel vogels en zeehonden. We sloten het ‘Pact van Rede’. Uit verdere gesprekken bleek dat de belangen maar op een enkele plaatsen botsten en kwamen we tot praktische oplossingen. Nu werken recreanten en beheerders samen aan een mooi Werelderfgoed Waddenzee.

Munnikenland

In Munnikenland, het gebied rond Slot Loevestein in de Bommelerwaard, kregen de rivier én de natuur meer ruimte door de dijk landinwaarts te verleggen. Staatsbosbeheer beheert het nieuwe buitendijkse gebied in samenwerking met agrariërs. Het hele jaar door grazen er paarden en runderen. De grazers moeten goed tegen winterse omstandigheden kunnen en zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Staatsbosbeheer en Stichting Ark zijn daarom twintig jaar geleden gestart met het fokken van een nieuw runderras in het Munnikenland: de Rode Geuzen. Bij de oplevering van het project in 2016 was de kudde Rode Geuzen groot genoeg om het gebied, samen met koninkpaarden, jaarrond te begrazen.

Grevelingen

Kustbroedvogels broeden graag op kale oevers: op schelpen en zand. Die zijn in delta schaars geworden. In de Grevelingen verdwenen de kale oevers na de afdamming. Na goed overleg heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de winter een paar centimeter hoger ingesteld. Zo spoelt enkele maanden per jaar zout water over de oevers. Als in het voorjaar het waterpeil omlaag gaat, zijn de oevers helemaal kaal. Met deze eenvoudige maatregel boekten we groot succes voor de natuur. Inmiddels hebben Rijk en regio besloten beperkt het getij terug te brengen in de Grevelingen. Meer dynamiek en schoner water zal dat opleveren. Samen met Rijkswaterstaat en andere partijen kiezen we de maatregelen die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden een robuust ecosysteem te creëren.