Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Deltanatuur

Met het Programma Deltanatuur werkt Staatsbosbeheer aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland.

Feiten en cijfers Deltanatuur

Ongeveer 1/3 van het grondgebied van Staatsbosbeheer ligt in of langs rivieren en grote wateren. Dat is in totaal 73.000 ha. Ons programma Deltanatuur speelt zich af langs vier grote rivieren (Rijn/Lek, Waal, IJssel en Maas), Waddenzee, IJsselmeer, Westerschelde, Grevelingen, Haringvliet en Volkerak-Zoommeer.

De vijf deelgebieden van het programma Deltanatuur - Wadden, Grote rivieren, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeer en Noordzeekust - sluiten aan bij het landelijk programma Ecologie Grote Wateren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en bij de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder. Elk deelgebied overstijgt het werkgebied van een provinciale eenheid. Dat is ook het geval met andere landelijke dossiers als Stroomlijn, NURG, KRW of de vastgoedstrategie rond gronden langs de grote wateren.

De uitvoering van natuurbeleid is overgedragen van het Rijk aan de Provincies. Naast Rijkswaterstaat hebben de waterschappen een belangrijke rol in het realiseren waterveiligheid en de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt met veel partners samen om onze ambities op het gebied van deltanatuur waar te maken. Dit zijn onder andere:

  • Rijkswaterstaat
  • Ministerie van LNV
  • Waterschappen
  • Provincies
  • Natuurorganisaties (o.a. in Coalitie Rivieren Natuurlijk, Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, Coalitie Wadden Natuurlijk en Coalitie Delta Natuurlijk)