Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Deltanatuur Zuidwestelijke delta

Met het programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werken Staatsbosbeheer en partners aan een veerkrachtige, beleefbare getijdennatuur in de delta.

Visie en beleid

Staatsbosbeheer en partners willen de Zuidwestelijke delta verder ontwikkelen tot een Nationaal Park NL Delta. Met daarin ruimte voor getijdenatuur, beleving en duurzaam gebruik. 

In 2017 formuleerde Staatsbosbeheer de ambitie om op landschapsschaal veerkrachtige ecosystemen te ontwikkelen die bijdragen aan de verbetering van de waterveiligheid en de opvang van de gevolgen van klimaatverandering. Dit hebben wij uitgewerkt in een streefbeeld voor de Zuidwestelijke Delta. Samen met andere stakeholders zetten wij ons in voor het robuust en veerkrachtig ontwikkelen en beheren van een rijk natuurlijk systeem, uiteraard binnen de voorwaarden van veiligheid en duurzaam gebruik.

Nationaal Park NLDelta

De Zuidwestelijke delta wordt Nationaal Park NLDelta; dat is onze droom voor het gebied. Een Nationaal Park nieuwe stijl dat staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid. De start daarvoor is gemaakt in Biesbosch en Haringvliet. Een dynamisch deltagebied dat strekt van Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam. Verbonden door water en een uniek ecosysteem, waar mens en natuur al eeuwen hand in hand gaan.

NLDelta is een ambitieus programma waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en de beleving daarvan. Met elkaar zetten zij de schouders onder projecten die leiden tot robuuste oer-Hollandse deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen en stimulering van toerisme.

Droomfonds-Haringvliet

Vanaf november 2018 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden regelmatig op een kier. Daarmee is, na 47 jaar, de verbinding hersteld van de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee; een belangrijke stap voor de natuur en het herstel van een dynamische delta met internationale impact. Zes natuurorganisaties hebben samen met de regio en met steun van de Nationale Postcode Loterij de handen ineengeslagen om deze kans te pakken voor herstel van de dynamische delta die het Haringvliet ooit was. De natuur waar zij aan werken biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek)vissen en -vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. Op steenworp afstand van Rotterdam kan de regionale economie daar zijn voordeel mee doen.

Het Droomfondsproject Haringvliet laat zien dat natuurontwikkeling hand in hand kan gaan met economische ontwikkeling. Er ontstaat een gebied waar omwonenden en bezoekers mee verbonden willen zijn. Zodat we weer unieke deltanatuur laten ontstaan en deze samen beschermen.

Partners

Coalitie Delta Natuurlijk
Voortvloeiend uit het Deltaoverleg, hebben 10 natuur- en milieuorganisaties in 2012 door de Coalitie Delta Natuurlijk opgericht. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van de Coalitie Wadden Natuurlijk. Staatsbosbeheer is lid van de Coalitie Delta Natuurlijk. De coalitie heeft een gemeenschappelijke visie opgesteld en een taakverdeling per deltawater en thema gemaakt. In het Deltaprogramma wordt onderkend dat meebewegen met het water, ook uit oogpunt van veiligheid op de lange termijn, de beste kansen biedt.

De Grevelingen is een bijzonder punt van aandacht. Niet zozeer vanwege het grote areaal dat Staatsbosbeheer hier in eigendom en beheer heeft, maar ook door de bestuurlijke complexiteit binnen het gebied. Dit biedt kansen vanuit de bestuurlijke betrokkenheid van het BOG (bestuurlijk overleg Grevelingen), de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de komst van de doorlaat in de Brouwersdam waar met vele overheden aan wordt samengewerkt.

Rijkswaterstaat
In de grote wateren van Nederland is het natuurbeheer nauw verbonden met het integraal waterbeheer. Dat geldt zeker in de Zuidwestelijke delta waar de natuurlijke processen van water, zout en sediment zo sturend zijn voor het ecosysteem. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn daarom natuurlijke partners bij het uitvoeren van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer: Rijkswaterstaat als integraal waterbeheerder van het hoofdwatersysteem en Staatsbosbeheer als nationale ecosysteembeheerder.

Droomfonds-Haringvliet
In het Droomfondsproject Haringvliet werken 6 natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij samen aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit doen wij in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen waarmee er weer een verbinding komt tussen zee en rivier.

NL Delta
Partners in het realiseren van de ambities in het startdocument ‘Dit is onze natuur’ zijn ondernemers en overheden. Het kernteam dat bestaat uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Droomfondsproject Haringvliet, Natuurmonumenten en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, functioneert als ‘trekker’ bij de ontwikkeling van het Nationaal park NLDelta en stimulator bij de realisatie van de ambities NLDelta.