Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Deltanatuur Zuidwestelijke delta

Met het programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werken Staatsbosbeheer en partners aan een veerkrachtige, beleefbare getijdennatuur in de delta.

Deltanatuur in de praktijk

Hier vind je enkele voorbeelden van wat Deltanatuur Zuidwestelijke Delta in de praktijk oplevert.

Beperkt getij terugbrengen in de Grevelingen

Doorlaat
Het plan is de Grevelingen in de komende jaren opnieuw te verbinden met de Voordelta, het stuk Noordzee van Zeeuws-Vlaanderen tot en met de Maasvlakte. Sinds de afsluiting in 1971 door de aanleg van de Brouwersdam is er geen getijdedynamiek meer in het meer. Decennialang heeft het water in de Grevelingen min of meer stilgestaan. Weliswaar stroomt er dagelijks wat vers zeewater naar binnen via de Brouwersluis, maar met een vast peil en zonder getij. De huidige situatie heeft tot een groot probleem geleid: zuurstofloosheid in de diepere delen van het meer. Dierlijk en plantaardig leven sterft, zakt naar de bodem, gaat daar rotten, bacteriën onttrekken er zuurstof aan andere lagen. De bodem is bedekt geraakt met dikke schimmelpakketten. De zwavelproducerende bacteriën veroorzaken een geur van rotte eieren – en dat is van verre te ruiken. Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren en daarmee een krachtig en robuust ecosysteem realiseren door het terugbrengen van gedempt getij. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en biedt mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Deze verbetering is een voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie. Voor het terugbrengen van getij is een doorlaat nodig in de Brouwersdam. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

Project Getij Grevelingen
De plannen om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen kregen in het voorjaar van 2018 een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van I&W en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het Werkverband Getij Grevelingen is hiermee aan de slag gegaan. In dat kader hebben uiteenlopende deskundigen in 2018 onderzoek verricht ter voorbereiding op een plan. Zo zijn verschillende varianten voor de doorlaat onderzocht en is met diverse scenario’s gerekend aan de gevolgen van het terugbrengen van getij, inclusief de consequenties van klimaatverandering. Er vond een marktconsultatie plaats om de belangstelling te toetsen van marktpartijen zoals investeerders, bouwers en leveranciers voor een getijdecentrale. Ook zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om belanghebbenden en de omgeving te informeren en te betrekken bij het plan.

Droomfonds Haringvliet: Natuur & recreatie

Staatsbosbeheer werkt rondom het Haringvliet aan diverse natuurherstel- en ontwikkelprojecten, bijvoorbeeld de Meneerscheplaat, Stadse Gorzen, de nieuwe vogelboulevard en nog vele andere projecten. De natuur wordt aangepast, zodat dieren in het water of op het land een beter beschermde leefomgeving hebben. Ook zijn er nieuwe recreatieve ontwikkelingen, hiermee laten we onze bezoekers de natuur optimaal beleven en ervaren. Het eindresultaat wordt in 2019.

NLDelta Biesbosch-Haringvliet: Eén met het water

Met het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ won NLDelta Biesbosch-Haringvliet op 31 oktober 2016 de vakjuryprijs in de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Bij deze benoeming hoorde een prijs van € 300.000. Het prijzengeld en ondersteuning vanuit het ministerie van Economische Zaken is inmiddels toegewezen om dit bijzondere natuur- en recreatiegebied op de kaart te zetten. Er is een uitvoeringsprogramma 2017-2018 samengesteld, waaronder acht projecten vallen die direct bijdragen aan het realiseren van de ambities in ‘Dit is onze natuur’.